Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Změny v systému vzdělávání ČJF

2009-07-14 // Věnujte pozornost změnám, týkají se jak ZZVJ, tak rozhodčích a stavitelů. Níže naleznete upozornění Ing. Lomského...

Dobrý den,

 

s platností k 1. 7. 2009 byla na posledním zasedání VV schválena úprava materiálu Vzdělávání v ČJF. Materiál byl koncem června zveřejněn na webu pod

http://www.cjf.cz/dokumenty/vzdelavani/Vzdelavani_v_CJF_1_7_2009.pdf

  

Vzhledem k tomu, že se setkávám často s dotazy, co je v něm nového, vypíchl jsem několik podstatných změn, na které se mě lidé, vč. některých z Vás, ptají:

 

·         Garant při ZZVJ: Každý uchazeč zkoušky Základního výcviku jezdce bude mít tzv. garanta. Garant je osoba s licencí cvičitele nebo trenéra ČJF a jak název napovídá, bude zodpovídat za připravenost uchazeče ke zkoušce. Přihláška k ZZVJ musí být garantem podepsána. To, že za uchazeče zodpovídá konkrétní osoba, by mělo zlepšit kvalitu uchazečů, kteří se na tuto zkoušku hlásí. Přihláška na ZZVJ by měla být písemná s podpisem garanta. Žádný zvláštní formulář přihlášky se nepřipravuje.

·         Zrušena ZZVJ-e: Soutěže vytrvalosti jsou disciplínou, která vyžaduje komplexní jezdeckou připravenost, již obecná ZZVJ dokládá. V letošním roce si jezdci vytrvalosti ještě sbírají body kvůli přidělení licence pro vytrvalost na kvalifikačních závodech. Pro letošní rok je proto možné ještě licenci vytrvalosti takto získat.  

·         Kvalifikace trenéra I. tř.: Nově byla zavedena kvalifikace trenéra 1. třídy. V souladu se zahraničním ji může absolvovat člověk s minimálně středoškolským vzděláním. Tuto kvalifikaci zajišťuje ČJF prostřednictvím Fakulty tělesné výchovy a sportu. Systém vzdělání je tak kompatibilní s mezinárodní klasifikací IGEQ, kde 1. stupni IGEQ odpovídá náš cvičitel, 2. stupni odpovídá trenér II. tř. a 3. stupni odpovídá trenér I. tř.

·         Doškolování funkcionářů: Rozhodčí a stavitelé parkurů/tratí jsou povinni nejméně jedenkrát za 4 roky absolvovat doškolovací kurz, jenž vypisují oblasti. Pokud se funkcionář toho školení nezúčastní, nebude moci být delegován na závody. Již platí od dubna 2008 – nyní bylo zapracováno přímo do textu Vzdělávání v ČJF. Pokud v Centrále kliknete u konkrétního člověka v detailech na tlačítko „Oficiál“, otevře se tabulka s podrobnými parametry a pod nimi je nově okno poznámka. Tam lze uvádět data absolvovaných kurzů. Pokud některý funkcionář nebude proškolený, měl by být označen jako neaktivní. Pokud funkcionář absolvuje školení FEI, tak se mu započítává a nemusí již absolvovat národní školení.

Školení se počítá od 1. 7. 2009, tedy všichni rozhodčí a SP/T by jím měli projít do 30. 6. 2013. Prozatím by školení nemělo být rozděleno podle disciplín. Předpokládám, že kolem tohoto bodu vzniknou ještě nějaké otázky. Pokud Vás k němu cokoli napadne, tak se ozvěte, ať se můžou upřesnit jednotné a jasné podmínky.

·         Motivační pohovor u dětí: Děti ve věku 8-11 let absolvují namísto testu motivační pohovor s hlavním komisařem ZZVJ na téma „můj kůň (popis koně), „bezpečnost moje a koně“ (ochranné pomůcky, přístup ke koni, apod.), „jezdím svého koně“ (sedlání, uzdění, apod.), „budu závodit“ (pravidla PJS)

·         Nově byly do podmínek vzdělávání zařazeny: Mezinárodní kvalifikace v jezdectví, Kvalifikace veterinárních lékařů ve vytrvalosti, Kvalifikace lonžéra.

 

Kromě toho bych se chtěl zmínit o tom, že byla dodatečně zrušena povinnost stanovená v dokumentu schváleném 24.6.2009, a to jmenovat komisaře ZZVJ z jiných oblastí, než je pořádající oblast.

 

S pozdravem a příjemný den

 

F. Lomský

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski