Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Výsledky hlasování o dělení oblasti

2010-04-21 // Po schůzce zástupců Hradeckého jezdeckého svazu ČJF a OV VčO ČJF zveřejňujeme výsledky hlasování o rozdělení oblasti. Viz níže...

Dle zaslaných instrukcí a na správném hlasovacím lístku došlo na adresu sekretáře z 234 rozeslaných hůasovacích lístků 34 hlasů pro rozdělení, z toho 8 zvolilo členství v Hradeckém jezdeckém svazu ČJF, ostatní si přáli zachovat svoji příslušnost k Východočeské oblasti ČJF. 118 subjektů se vyjádřilo proti rozdělení. 

Na adresu Královéhradeckého krajského svazu ČSTV došly v řádném termínu na oficiálních hlasovacích lístcích 2 hlasy, z nichž jeden byl pro rozdělení a jeden proti. Dále došlo 7 hlasů, které nebyly zaslány na originálních hlasovacích lístcích. Zde se 6 subjektů vyjádřilo proti rozdělení a jeden byl pro rozdělení. 

Budeme-li počítat pouze hlasy došlé v termínu na adresu sekretáře na oficiálních lístcích je 118 hlasů proti rozdělení a to je nadpoloviční většina. Zástupci subjektů VčO se tedy vyslovila proti rozdělení oblasti.

OV děkuje všem subjektům za vyjádření svého názoru.

Za OV Jaroslav Hupka

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski