Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Neinvestičních dotace MŠMT pro rok 2013 TJ a klubům

2012-08-07 // Pro rok 2013 ČJF opět vstoupila do spolupráce s ČSTV a žádosti České jezdecké federaci podávají sdružené SK/TJ se všemi přílohami výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení ČSTV nejpozději do 5. září 2012. Více informací naleznete níže...

Další podrobnosti a formuláře ke stažení naleznete na   http://www.cjf.cz/dokumenty-dotace.aspx

Další informace pak na  http://www.msmt.cz/sport/odkazy

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski