Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Otevřený dopis členům oblasti

2015-01-09 // naleznete níže ...

Vážení členové Východočeské oblasti,
v nedávné době obdrželi někteří členové VČO ČJF dopis od Oblastního výboru Královéhradecké oblasti. Tento dopis obsahoval mnoho matoucích informací, proto Vám zasíláme reakci na tento dopis.
Každá oblast ČJF se stará o své subjekty a členy. Naše VČO mj. přispívá na organizaci drezúrních závodů, stylových soutěží, pony soutěží, na SCM a další soustředění, na sportovní reprezentaci jezdců oblasti na MČR, včetně pravidelných každoročních vyhodnocení umístěných v uplynulých sezónách a na mnohé další.
Působnost ČJF je rozdělena do 12 oblastí bez nutnosti kopírování státoprávního uspořádání. Ve Východočeské oblasti jsou členové z Pardubického, Královéhradeckého a ze Středočeského kraje a z kraje Vysočina. Příslušnost jezdeckého klubu a členů JK k oblasti je dobrovolnou záležitostí a záleží na každém, kde chce být evidován. Opravdu není nutné, aby se jezdecké subjekty na území Královéhradeckého kraje strachovaly, že se musí stát členy Královéhradecké oblasti.
Takže – vážíme si všech subjektů Východočeské oblasti ČJF a máme vás rádi, vaše členství je zde dobrovolné a není třeba podléhat klamným informacím o možných organizačních zmatcích. Není nutné někam přestupovat. Svůj vztah k VČO a k práci oblastního výboru můžete vyjádřit na oblastní konferenci VČO ČJF, která se bude konat v závěru měsíce března.                           
Nechť se Vám i Vašim koním daří nejenom v novém roce 2015
 
Lenka Gotthardová
      a členové OV VČO ČJF

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski