Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Informace pro členy Vč oblasti

2016-12-20 // Koncem listopadu se konalo zasedání OV VčO na kterém proběhlo ve spolupráci s generální sekretářkou ČJF Veronikou Jiroutovou výběrové řízení na sekretáře Vč oblasti. Na tuto funkci byla vybrána Mgr. Pavlína Dušková. Do funkce nastoupí 1.1.2017. Výsledky všem uchazečům byly po ukončení VŘ sděleny e-mailem. OV děkuje všem uchazečům. Diskuze s uchazeči při VŘ byla pro OV velmi přínosná pro další činnost.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski