Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Důležitá informace o jezdce předpokládájící účast na MČR pony

2018-05-28 // Zájemci o účast na MČR pony, nahlašte se na e-mailu oblast.vychodoceska@cjf.cz i s následujícími informacemi: výšková kategorie pony, zda máte splněnou kvalifikaci (popřípadě v jaké fázi se nacházíte), o zda máte zájem o účast v družstvech nebo v jednotlivcích.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski