Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Důležité upozornění pro delegáty oblastní konference

2019-02-26 // naleznete níže ...

OV upozorňuje na upravený Jednací a volební řád oblastních konferencí ( viz odkaz http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/zakladni/2018/Jednac%C3%AD%20a%20volebn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20konference%20oblasti%202018.pdf ).

Z tohoto vyplývá, že delegátem může být POUZE statutární zástupce klubu, nebo jím plnou mocí pověřený jiný člen téhož klubu, který je členem ČJF. NIKDO JINÝ.

OV ve snaze předejít zmatkům a nedorozumněním proto na tuto skutečnost upozorňuje.

Plná moc NEMUSÍ být ověřena, její vzor naleznete na tomto odkazu.

OV děkuje všem delegátům oblastní konference, že této skutečnosti věnují odpovídající pozornost.

 

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski