Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Česká jezdecká federace vyzývá zájemce o zařazení do sportovních center mládeže k podávání přihlášek.

2019-09-08 // Více informací naleznete níže ...

Česká jezdecká federace vyzývá zájemce o zařazení do sportovních center mládeže k podávání přihlášek.

Všechny potřebné informace, včetně přihlášky naleznete na webových stránkách.

 

Všechny potřebné informace, včetně přihlášky naleznete na webových stránkách ZDE. Prosím sledujte tyto stránky, budeme na nich průběžně aktualizovat informace. Zároveň upozorňujeme, že dnem 10. 9. 2019 dojde na jednání VV ČJF k aktualizaci dokumentu Kritéria pro zařazení do SCM.

Naplánovány jsou prozatím pouze akce do konce roku 2019. Pro rok 2020 se připravuje nová koncepce sportovních center mládeže a sportovních středisek. Nově bude činnost sportovních center mládeže a sportovních středisek plánována na celý kalendářní rok, nikoli na školní, jak tomu bylo dosud.

Dovolujeme si také upozornit zájemce, že první výběry do SCM se konají již dne 14. 9. 2019 na závodech v Albebrtovci pro SCM voltiž. Další výběry následují v měsíci říjnu pro skoková SCM.

Všechny potřebné informace budou průběžně doplňovány na webové stránky ČJF.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski