Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Centrum rehabilitace koní Kolesa vás zve na seminář "Rány u koní a jejich léčba"

2019-10-23 // Více informací naleznete níže ...

                                          CENTRUM REHABILITACE KONÍ V&E

Pozvánka

na odborný seminář konaný dne 16.listopadu 2019

V Jezdeckém areálu Vasury Kolesa,

 KLADRUBY NAD LABEM - KOLESA
533 14 Kolesa, Pardubice, Czech Republic

RÁNY U KONÍ A JEJICH LÉČBA


Program:

8.30-9.00 hod.      Prezentace

9.00-11.00 hod.  Otevřená poranění koní, posouzení jednotlivých typů ran a faktory    ovlivňující jejich hojení a léčbu    

                     …..aneb existují nezhojitelné rány nebo jen rány špatně léčené?

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.

11.00-11.30 hod.  Přestávka

11.30-12.30 hod.  Základní principy léčby ran

                    .....co lze vyřešit v terénních podmínkách?

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.                                        

12.30-13.30 hod.  Oběd

13.30-14.00 hod.  Moderní technologie výroby a kvalita surovin krmiv

Ing. Jan Záhora, zástupce firmy VVS Verměřovice

14.00-16.30 hod. Vybrané příklady ran na koňských končetinách

                         Vybrané příklady ran na hlavě, krku a trupu

Doc. MVDr. Jana Mezerová , Ph.D

Organizační pokyny:

Přihlášky zasílejte na email: vasury@tiscali.cz 

Uhrazení účastnického poplatku do 06.11.2019     Cena semináře 1.000,-Kč.

Uhrazení účastnického poplatku po 06.11.2019     Cena semináře 1.300,-Kč.

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, občerstvení. Zašlete jej bezhotovostním převodem

na konto 1560714524/0600

Jako variabilní symbol uveďte: 161119  do kolonky

„zpráva pro příjemce“ uveďte jméno účastníka.

 

Počet účastníků omezen.

Více informací na telefonu 602 554 599 Sůrová Pavlína 

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski