Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Kurz rozhodčích pro disciplíny skoky, všestrannost a spřežení

2021-09-23 // Východočeská oblast na základě schválení VV ČJF vyhlašuje kurz rozhodčích v roce 2021 pro disciplíny skoky, všestrannost a spřežení. Zahájení kurzu: 28. listopadu 2021 (vstupní test). Více info viz níže ...

Kurz rozhodčích 

pro disciplíny skoky, všestrannost a spřežení 

 

Východočeská oblast na základě schválení VV ČJF vyhlašuje kurz rozhodčích v roce 2021 pro disciplíny skoky, všestrannost a spřežení 

 

zahájení kurzu: 28. listopadu 2021 (vstupní test) 

ukončení kurzu: 12/2022 (zkouška) 

místo konání: Kolesa 

 

peněžité plnění: Přihláška na  kurz 3.000,-Kč, další disciplína 1.000,-Kč. Poplatek za zkoušku dle platné směrnice. Kurzovné splatné po potvrzení přihlášky/při min. počtu 10 uchazečů 

 

Lektoři: Ing. Jan Metelka, Ing. Jiří Kunát 

Zkušební komise bude navržena v roce 2022. 

Přihlášky: Přihlášky je nutné zadat přes JIS. Přihlášky zadává v souladu s dokumentem vzdělávání oblastní sekretář mateřské oblasti zájemce o kurz.

 

Žádost o schválení uchazečů komisemi disciplín bude odeslána společně za všechny přihlášené účastníky sekretářem pořádající oblasti. 

 

Kurz bude zahájen pouze v případě přihlášení a uhrazení poplatku minimálním počtem 10 uchazečů. Dle počtu uchazečů může být upraveno peněžité plnění. 

 

Dotazy : Pavlína Dušková, tel. 724 513 254, e-mail: pavlina.duskova@cjf.cz 

Požadavky na kandidáty jsou uvedeny v dokumentu vzdělávání (http://www.cjf.cz/files/stranky/vzdelavani/dokumenty-vzdelani/2019/Vzdelavani_2019_V20210223.pdf ) strana 86 a dále.  

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski