Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Usnesení Oblastní konference VčO ze dne 24.2.2007

2007-02-25 // Zde najdete text usnesení Oblastní konference VčO ze dne 24.2.2007

Usnesení Oblastní konference Východočeské oblasti ČJF konané dne 24.2.2007 v Hradci Králové.

 

 

Oblastní konference bere na vědomí:

-          zprávu o činnosti za uplynulé období

-          zprávu o hospodaření

-          zprávu o majetku

-          Návrh na zrušení komise pony a přiřazení jejich zástupců do jednotlivých odborných komisí.

 

 

 

Oblastní konference schvaluje:

-          volbu předsedy Východočeské oblasti ČJF – zvolen Jiří Černý

-          volbu členů oblastního výboru VčO ČJF zvoleni: Zdeněk Kusý, Václav Novotný, Jiří Kunát, Jaroslav Hupka,  Zdeněk Bittl, Markéta Kvapilová

-          zvolené delegáty na celostátní konferenci ČJF – noví členové OV a Antonín Jeřábek . Jako náhradníci byli zvoleni Jiří Skřivan, Alek Pejos

-          přednesené návrhy do VV a odborných komisí

o       Komise spřežení – Ing. Jiří Kunát, Ila Hrdličková, Jaroslav Pavel

o       Komise všestrannosti – Zdeněk Kusý, Pavlína Sůrová

o       Komise drezurní – Antonín Jeřábek, Hana Jeřábková, Libuše Půlpánová, Ing.Eva Kotyzova

o       Komise skoková – Pavel Vachutka. Alek Pejos, Jiří Skřivan

o       Komise legislativně právní – Jaroslav Hupka Ing. Jaroslav Staněk.

o       Komise hospodářská – Marek Holub

o       Komise dozorčí – Alek Pejos, Roman Falta

o       Komise pro vzdělávání – Ing. Karel Regner, Michaela Kubištová

o       Výkonný výbor – Alek Pejos pro ekonomiku, Jiří Skřivan pro sport

-          Úkol pro nový oblastní výbor připravit do konce roku 2008 návrh rozdělení Východočeské oblasti na Královéhradecký a Pardubický kraj

-          Kandidáta Vč0 na prezidenta ČJF – Jiří Skřivan

 

 

Volf Josef                              Kotyza Jiří                             Černý Jiří

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski