Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Možnost prezentace jezdců

2009-03-11 // Oblastní web nabízí jezdcům možnost prezentace.

OV jako kritérium pro možnost využít prezentaci jezdce na oblastních www stránkách ( volba Jezdci) stanovil zisk výkonnostního odznaku, popřípadě umístění na MČR do 5. místa. Jezdci splňující tato kriteria a mající zájem o prezentaci na oblastních www stránkách mohou zaslat foto ve formátu JPEG a text prezentace sekretáři. V textu mohou být uvedeny kontakty na jezdce a odkazy na osobní, popřípadě klubové stránky jezdce. Za pravdivost a aktuálnost textu odpovídá příslušný jezdec. OV předpokládá, že textová část prezentace nebude delší než běžný text formátu A4 a nebude obsahovat žádná kontroverzní vyjádření. V těchto případech si vyhrazuje právo vyzvat jezdce k úpravě textu tak, aby splňoval smysl prezentace sportovce.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski