Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Otevřený dopis Oblastního výboru VčO ČJF

2010-02-28 // k hlasování o dělení oblasti

 
                                                                                              Lozice 25.2.2010
Vážení sportovní přátelé,
OV se rozhodl pro tuto formu oslovení členské základny a vysvětlit, co jej vedlo k souhlasu s dalším hlasováním o dělení oblasti.
Jak jistě víte, proběhlo v roce 2007 hlasování o dělení oblasti, kde členská základna dělení oblasti neschválila. OV proto z Vaší vůle nepřipravoval  návrh na rozdělení oblasti, jak mu uložila konference z r. 2007. Zcela logicky, neboť nepřeje-li si členská základna rozdělení, není důvod toto rozdělení připravovat.
Další odmítnutí dělení odhlasovala nevolební konference v loňském roce.
Na straně druhé se skupina subjektů přejících si vytvoření samostatné oblasti sdružila v občanské sdružení s názvem „Královéhradecký jezdecký svaz – ČJF“ a vytrvale žádá o vytvoření vlastní oblasti.
Nedomníváme se, že by vytvoření nové oblasti prospělo jezdeckému sportu ve východních Čechách – OV VčO přistupuje velmi citlivě a vstřícně k požadavkům klubů z obou dominantních krajů a podařilo se mu zajistit i zisk stejně velkých grantů na sportovní centra mládeže z obou krajů. OV VčO se nedomnívá, že by kterýkoliv klub z jakéhokoliv kraje sdružený ve VčO měl důvod stěžovat si na diskriminaci. Nicméně v členech výše zmíněného občanského sdružení tento názor je, jak dokumentuje přiložená korespondence mezi Královéhradeckým jezdeckým svazem – ČJF a oblastním výborem.
OV VčO nechce bránit výše zmíněným členům v založení nové oblasti. Vznik nové oblasti je však dle stanov ČJF možný pouze rozdělením oblasti (a souhlasem nadpoloviční většiny členů). Z tohoto důvodu OV VčO souhlasil s novým hlasováním.
Věříme, že pečlivě a svědomitě zvolíte správnou variantu a všichni své hlasovací lístky zašlete tak aby Váš názor na dělení nebyl zpochybněn a vyjadřoval Vaší svobodnou vůli a rozhodnutí.
 
Za Východočeský oblastní výbor ČJF

Jaroslav Hupka                                                                                 Vladimír Zvěřina
zastupující předseda oblasti                                                             sekretář oblasti


Dále následuje chronologický přehled korespondence:

Záznam z jednání ze dne 2.12.2009

E-mail ze 14.12.2009 (zasedání OV od 14,00 hod

Dopis1 p. Kupky ze 4.1.2010

Dopis2 p. Kupky ze 4.1.2010

Dopis TJ Krakonoš z 6.1.2010

Dopis p. Kupky z 11.1.2010

Odpověď1 panu Kupkovi

Odpověď2 panu Kupkovi

Odpověď TJ Krakonoš

Dopis p. Kupky z 9.1.2010

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski