Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Do Německa na národní licenci !

2010-03-15 // Více informací naleznete níže...

15.3.2010 ~ DO NĚMECKA NA NÁRODNÍ LICENCE !

ČJF podepsala dne 10.3.2010 s Německou jezdeckou federací s okamžitou platností smlouvu, která umožňuje českým jezdcům účastnit se s českou licencí jezdce/koně do 50 km od česko-německých hranic národních závodů v Německu. Toto ustanovení platí recipročně pro německé jezdce/koně v ČR, rovněž do 50 km v českém vnitrozemí. Obdobná dvoustranná smlouva již platí pro národní závody na území celého státu s Polskem, Slovenskem, Maďarskem a Rakouskem. Smlouva s Německem tak výrazně rozšiřuje možnosti startu našich jezdců v Německu, kteří již nebudou muset platit drahé německé hostovací licence kvůli startům na tamních národních závodech v příhraničních regionech a současně značně zjednoduší účast německých jezdců na českých závodech, které se konají v blízkosti česko-německých hranic.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski