Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Zveřejňujeme reakci JUDr. Buchara na dopis pana Rajmonta

2010-08-22 //

Dne 20.8.2010 se prostřednictvím Šárky Pourové dostal k rukám oblastního výboru  níže uveřejněný dopis JUDr. Buchara. OV věří, že je psán JUDr. Bucharem, byť není uvedeno datum odeslání ani podepsán  (u právníka překvapující skutečnost) a není jasné proč nebyl odeslán přímo VČO ČJF.  OV však nechápe, proč JUDr. Buchar v průběhu několika let zcela oblastní výbor ignoruje a přes řadu výzev a doporučených dopisů nereagoval.
OV si nepřeje nic jiného, než aby tato kauza byla skončena a soška věnovaná Františkem Venturou nalezla své důstojné místo.

Zde naleznete text dopisu.

22.8.2010 obdržel OV od Šárky Pourové tento dodatek potvrzující autenticitu výše uvedeného textu.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski