Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Otevřený dopis sekretáře Mgr. Svatavě Juhászové

2011-03-01 // Řada z vás obdržela od Mgr. Svatavy Juhaszové e-mail týkající se sobotní konference. Protože obsahuje některé zavádějící informace, považuji za správné na něj reagovat. Text otevřeného dopisu naleznete níže. V.Zvěřina - sekretář oblasti

Otevřený dopis sekretáře Mgr. Svatavě Juhászové

 

Vážená paní Juhászová,

jsem potěšen vaší starostí o včasnou informovanost členské základny Východočeské oblasti ČJF.
Dovolte mi nicméně, abych uvedl na pravou míru některé informace, které Vám zřejmě nebyly známy:

1)     První informace o termínu a místu konání konference se na webu Východočeské oblasti objevila dne 17.1.2011. Od tohoto data se informace o konferenci pravidelně aktualizují a umísťují v Novinkách na oblastním webu na předním místě. Členové oblasti, kteří se o dění v oblasti zajímají, byli jistě včas informováni.

2)     Dne 23.2.2011 byly na tytéž oblastní stránky umístěny dokumenty Volební a Jednací řád oblastní konference. Návrh programu konference obdrželi všechny subjekty registrované k 31.12.2010 společně s písemnou pozvánkou. V době, kdy jste odesílala svoji prosbu, již většina korespondentů měla obálku s pozvánkou ve schránce (nebo spíše doma na stole).

Jen připomínám, že Jednací a Volební řád schválil VV ČJF dne  22.9.2010 a následně byly tyto dokumenty zveřejněny na webových stránkách ČJF.

3)     Aktuální poměr nominovaných kandidátů na členy výboru je takový, že 6 je zástupců Královéhradeckého kraje a 14 zástupců Pardubického kraje. Na tomto místě mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že toto není tak úplně podstatné. Daleko důležitější je, zda tito kandidáti chtějí pro jezdectví něco udělat nebo se například pouze zviditelnit. Věřím tomu, že delegáti konference vyberou podle své svobodné vůle.

4)     Vaše informace o poměru členů končícího výboru se hodně blíží pravdě, nicméně poměr zastoupení je 2 zástupci Královéhradeckého kraje a 4 Pardubického kraje. Ostatně je tomu tak již 8 let. I tady platí moje přesvědčení prezentované v bodu 3.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Ing. Vladimír Zvěřina                                                                       Pardubice 28.2.2011

sekretář oblasti

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski