Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Školení rozhodčích

2011-03-23 // OV vítá snahu o zvýšení vzdělanosti rozhodčích, kterou projevuje JK TJ Jeřice ( Královéhradecký jezdecký svaz - ČJF ). Nicméně je nucen upozornit, že toto školení není součástí doškolování rozhodčích dle dokumentu Vzdělávání v české jezdecké federaci. Více informací naleznete níže.

Citujeme článek 17 dokumentu "Vzdělávání v České jezdecké federaci", kapitola "Podmínky pro získání kvalifikace rozhodčího v jezdectví" :

 

 

17. Doškolování rozhodčích zajišťují oblasti ve spolupráci s odbornými komisemi dle

přiloženého učebního plánu – viz kapitola „Doškolováni rozhodčich všech stupňů

v rámci ČJF“. Pokud rozhodčí během 4 let neabsolvuje žádné doškolení, nemůže být

schválena jeho nominace na závody do doby, než školení absolvuje.

Doškolením ve smyslu výše uvedeného článku je školení rozhodčích pořádáné OV 31.3.2011 (závodiště Pardubice od 16,00 hod) na které všichni aktivní rozhodčí dostali písemnou pozvánku.


OV VčO ČJF

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski