Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

ČJF vypisuje školení národních komisařů v prosinci 2011.

2011-10-31 // Školení bude na náklady účastníků, celkový počet účastníků od 25 do 30 osob. Podle počtu osob a příslušné oblasti ČR bude určeno místo konání a s tím související náklady. Podmínky a kontakty kam a kdy se hlásit naleznete níže Doposud v roli komisaře mohl figurovat rozhodčí pro danou disciplínu, myšlenkou do budoucna je vytvořit kvalifikaci komisař a jejich pravidelné školení, takže prosincového prvního školení by se měli účastnit, ti kteří doposud jako komisaři sloužili a ti, kteří do budoucna budou chtít tuto kvalifikaci získat

Školení stewardů v období zima 2011

 

 

 

1.      Cíle a průběh školení

 

Cílem školení je rozšíření znalostí stávajících stewardů a dosažení oficiální kvalifikace stewarda u osob, které mají zájem tuto funkci v budoucnu vykonávat. Dále pak zvýšení bezpečnosti jezdců a koní na pracovišti, zkvalitnění práce funkcionářů na závodech a zároveň umožnit i široké členské základně rozhodčích, kteří nemají možnost aktivně rozhodovat, zapojit se do těchto aktivit. Školení je organizováno pod záštitou ČJF a bude vykonáno ve spolupráci s několika školiteli. Součástí školení jsou závěrečné zkoušky v ústní a písemné podobě. Na základě jejich úspěšného absolvování obdrží účastník školení oprávnění k vykonávání funkci stewarda na národních závodech v České republice (zápis do licence). Délka školení je plánována na 3 dny včetně závěrečných zkoušek. Na toto základní školení naváží školení zamýšlená v roce 2012 a letech následujících ke splnění kvalifikace mezinárodního stewarda a povinná doškolování. V budoucnu tak bude pro výkon funkce stewarda nutná kvalifikace rozhodčího pro danou disciplínu a úspěšné absolvování školení a závěrečných zkoušek. ČJF vytvoří nový seznam stewardů volně přístupný na webu.

 

 

 

2.      Místo a termín školení

 

Předpokládaný termín školení je 9-11.12.2011. Místo bude upřesněno dle počtu a lokace účastníků. Minimální počet účastníků je 25. Účastníci se školení zúčastní na svoje vlastní náklady. Celkové náklady budou rozpočítány dle počtu účastníků.

 

3.      Seznam účastníků a školitelé

 

Účastník musí mít kvalifikaci rozhodčího v disciplíně, pro kterou chce vykonávat funkci     stewarda.

 

Školitelé: Ing. Jaroslav Pecháček, Ing. Jan Metelka, Bohumil Rejnek, Ing. Radovan Šálek, zdravotník, veterinář

 

 

 

 

 

4.      Předpokládaný program školení

 

 

 

1.      Dokumenty ČJF (1 hodina)

 

2.      Všeobecná pravidla (2 hodiny)

 

3.      Pravidla pro jednotlivé disciplíny (4 hodiny)

 

4.      Praktická část (4 hodiny)

 

5.      První pomoc (2 hodiny)

 

6.      Psychologie komisařů (3 hodiny)

 

7.      Postavení a pravomoc stewarda (3 hodiny)

 

8.      Veterinární pravidla (4 hodiny)

 

9.      Bezpečnost v areálu (1 hodina)

 

10. Závěrečné zkouška: písemná forma ( 5 až 7 otázek - modelové situace), ústní pohovor

 

 

 

5.      Jmenovité přihlášky

 

 

 

Jmenovité přihlášky posílejte na emailovou adresu: santaventino@centrum.cz a v kopii na b.rejnek@borhel.cz nejpozději do 20.11.2011

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski