Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

POZOR - důležitá Informace pro pořadatele sportovních akcí - POZOR

2012-03-19 // Ohlašovací povinnost na místně příslušný krajský úřad. Více informací naleznete níže ...

 

Na základě schváleného zákona č. 374 /2011 Sb., o záchranné zdravotnické službě Vám

sdělujeme, že

 

pořadatelé jsou od 1.4.2012 povinni ohlásit, v souladu s výše uvedenýmzákonem, na místně příslušný krajský úřad – odbor zdravotnictvíkonání sportovní akce

ČJF

.Dle konzultace se zástupcem Komory záchranářů ZZS České republiky je místně příslušnýmkrajským úřadem takový krajský úřad, v jehož působnosti se sportovní akce ČJF bude pořádat.

 

Ohlášení by mělo být odesláno 30 dní před prvním dnem konání sportovní akce ČJF a tov takové podobě, aby byl pořadatel schopen splnění povinnosti ohlášení prokázat.

Upozornění:
Ohlašovací povinnost je potřeba splnit i v případě, že je podle PJS povinné mít na akci sanitní vůz po celou dobu konání akce.

Do ohlášení je potřeba uvést:

-název akce včetně stručného popisu

-pořadatele akce

-kontaktní osoba včetně telefonického spojení

-místo akce

-termín akce (od – do)

-předpokládaný počet všech účastníků (jezdci, ošetřovatelé, trenéři, pořadatelé,

funkcionáře při akci, diváci, apod.)

Nesplněním této povinnosti se pořadatel vystavuje odpovědnosti a to i včetně úhrady nákladů za výjezd záchranných složek.

Krajské úřady lze hledat na internetu:

http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Samosprava/Krajske-urady?source=chint

Odkaz na internetové schránky ZZS:

http://www.komorazachranaru.cz

Zpracovala: Dana Denková

Dne 19.3.2012

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski