Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Proč " Na styl ! "

2012-03-31 // Příloha rozpisu Ligy škol od pana Jana Tvarůžka.

Příloha rozpisu: „ Proč na styl“

Kdo jiný, než školy pověřené výchovou a všestranným základním výcvikem mladých jezdců, má být nositelem myšlenky kultivovaného ježdění.

 

Těžištěm naší práce je pomáhat žákům nejrůznějším opakovaným cvičením hledání vlastní rovnováhy a tím prohlubovat cítění pohybu koně : Jít s ním a nepřekážet! Je potřeba se více zaměřit na vybalancovaný skokový sed. Klást důraz na plynulé, rytmické a harmonické vedení koně na rovných liniích a distancích. Kulaté projíždění obratů na vnějších pomůckách ideální poloměr v závislosti na frekvenci cvalového skoku. Změny směru provádět přeskokem, nebo korektně provedenou jednoduchou změnou chodu ještě do ½ obratu.

 

Tímto rozpisem sledujeme zásadně pozměnit charakter hodnocení soutěží, a tak podstatným způsobem ovlivňovat předvádění koní a sebe jako jezdce, v těch nejzákladnějších soutěžích.

 

Ty pak teprve mohou plnit svoji prvořadou úlohu, a to být pokračováním pravidelného a systematického výcviku, nikoli snahou a honbou za účelem dosažení nejkratšího času.

 

Hodnocením na styl jezdce, chceme především pokračovat ve výcvikovém vzdělávacím programu, motivovat a pomáhat začínajícím mladým jezdcům v hledání správné cesty a sebepoznání.

Návrh do dalších kvalifikačních kol „ Ligy škol“.

 

Věříme, že myšlenku kladrubské školy, danou rozpisem, podporujete a ve snaze další propagace a zvyšování prestiže našich škol, ještě v tomto roce zvážíte vhodnost ve smyslu vylepšení možnosti hodnocení, a též zvýšení atraktivity u mistrovské soutěže „Z“ způsob rozhodování : čl. 298.2 Soutěž na limitovaný čas. Nebojme se změny v rozpisu, pokud slouží k vnímání pravidelného rytmu a odhadu tempa v daném chodu.

 

Jan Tvarůžek

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski