Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Hodnocení Ligy ZŠ v Kladrubech n/L 25.4.2012

2012-05-15 // Text pana Jana Tvarůžka (mimo jiné stylového rozhodčího) naleznete níže ...

Liga škol SŠChKJ Kladruby nad Labem 25.4. 2012

Druhý ročník Ligy škol pořádaný v Kolesách přinesl i letos jednu přelomovou změnu. A tou byla v našem kraji dlouhá léta neprávem opomíjená Soutěž na styl jezdce.

Je potěšitelné, že po počátečních rozpacích a obavách se na startovní listině objevili né jen žáci Všech zúčastněných škol, ale i několik dospělých.

Je škoda, že jen malá část žáků využila možnost společné prohlídky tratí a tím lépe pochopit záměr stavitele parkuru, najít ideální cestu.

Hlavní myšlenkou bylo, vytvořit lehký kurz, náročností odpovídající soutěží stupně „ZM“
-chuťová delší cesta od čísla 1 k překážce číslo 2
- možnost procválání delších táhlých oblouků nabízejícihc plynulé přibližování ke skokům
- je-li potřeba provést korektní jednoduchou změnu cvalu ještě do půl obratu než křižovat a tím značně ztížit najetí následující překážky
- ve střední části testu byly dvě přímé linie a to do otevřeného prostoru na 6 a 5 cvalových skoků
- část jezdců dovolila koním se příliš otevřít a nedodržela předepsaný počet cvalových skoků a ve vyšších stupních obtížnosti by zákonitě chybovali
- závěrečná třetí část parkuru vedla po cestě s dvěma šířkovými skoky, ale vždy po ukončení plynulého delšího oblouku ve znaku otevřeného písmene S
- test měl 9 překážek ( 2 linie ) 3x změna cvalu

V bodovém i slovním vyjádření jsme se drželi platných českých skokových pravidel pro danou soutěž.

Velice podobné a s německou precizností uplatňované praktické zkušenosti pana Hagendora se snažíme přejímat. Ten školil v zimních měsících naše rozhodčí a v jeho režii se právě s velkým zájmem rozběhl celorepublikový projekt „ Styl šampionát“

MOTO –  dobrá rytmická jízda po ideální trase
-          přiměřeně velké oblouky dle stupně obtížnosti soutěže, ale neprojezdit čas!
-          pravidelný rytmus, jezdec ve váze, jemné, včas prováděné korekce
-          jetí každé překážky individuálně
-          důsledně přímá linie na distanci
-          umět využít pobízející i odlehčený skokový sed

Lépe hodnoceni žáci byli ti, jenž jsou dlouhodobě po řadu let již od dětství metodicky vedeni a disponují více koňmi.
Příští rok hodláme ve stylu pokračovat a další soutěž vypsat na „Limitovaný čas“.

 

                                                                                            Jan Tvarůžek

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski