Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Podnět Vč. oblastního výboru na středeční (tedy dnešní) jednání Rady a VV ČJF

2012-12-05 // týkající se hobby soutěží a navrhovaného způsobu doškolování drezurních rozhodčích naleznete níže ...

VV ČJF Praha
 

 

VCO ČJF k aktuálním změnám

 

- na základě připomínek členů ČJF a výboru VCO ČJF posíláme následující text::
 
  1. Hobby soutěže
VCO ČJF je pro zachování hobby soutěží (HS) v osvědčené nezměněné podobě.
-          nepřijatelná náhlá změna organizace hobby soutěží v uzávěrce termínu tvorby kalendáře soutěží na rok 2013 – mnoho organizátorů těchto závodů s novými pravidly HS zásadně nesouhlasí - hlavně s pořádáním HS do základních stupňů obtížnosti a s počtem povinných funkcionářů
-          snaha organizátorů HS o zachování stávajících HS (mají vypsány i „šampionáty“) – může dojít k rozporu v účasti funkcionářů ČJF na neschválených HS
-          změna pořádání HS může přinést úplné oddělení hobby sportu od ČJF (spolupráce s jinými organizacemi – jako např. se Sokolem, či vytvoření nových organizací)

  1. Drezurní rozhodčí
-          školení drezurních rozhodčí je určitě užitečná myšlenka
-          doporučovali bychom však pravidelná každoroční školení pro rozhodčí od stupně S, u nižších stupňů obtížnosti jsme pro zachování stávajícího systému (školení 1x za 4 roky)
-          systém jednoho doporučeného rozhodčí drezury z dané oblasti oblastním výborem na drezurní závody je možný  (tento systém je v oblasti již realizován)
-          systém jednoho doporučeného rozhodčí drezury drezurní komisí na závody od stupně S bude možný po vyřešení finančních nákladů na dopravu pro pořadatele závodů (drez.komise zaplatí 1000,- Kč + 200 příspěvek na dopravu)

 

                                                                                                                         Za VCO CJF
Ing.Lenka Gotthardová, CSc.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski