Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Informaci od víceprezidentky pro ekonomiku k obnově licencí

2013-02-21 // naleznete níže ...

Sdělení subjektům ČJF

S blížícím se koncem registrace (do 28.2.2013) připomínám některé skutečnosti, které upravují průběh registračního období:

- Čl.I. bod 7) Registračního a přestupního řádu říká: "Členský příspěvek člena ČJF musí být zaplacen nejpozději do posledního dne měsíce února příslušného kalendářního roku, jinak zaniká členství v ČJF (viz ust. 4.7.2 Stanov ČJF)."

- Rada dne 22.9.2011 schválil způsob zaplacení - ......."příspěvek je zaplacen až připsáním na bankovní účet oblasti nikoliv odepsáním částky z účtu plátce členského příspěvku."

Pozdní úhrada příspěvku za subjekt má za následek zdvojnásobení poplatku a neuhrazením členského příspěvku členství v ČJF zaniká a s tím i případné funkce v orgánech ČJF.

S obnovením členství je nutné pro dodržení stanov zaslat písemnou přihlášku a uhradit členský poplatek, který je splatný do 30 dnů od podpisu přihlášky a opět platí, že dnem zaplacení je den připsání na bankovní účet obalsti.

Všem, kteří již členské příspěvky uhradili děkuji a berte, prosím, tento email za bezpředmětný.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Dana Denková

Dana Denková

viceprezident ČJF pro ekonomiku

Česká jezdecká federace

Czech Equestrian Federation

Zátopkova 100/2, PSĆ 160 17 Praha 6

+420 777 152 354

+420 724 511 188

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski