Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Pořadatelé z JK Pod Kunětickou horou vypisují seriál skokových hobby závodů.

2013-04-27 // Pravidla naleznete níže ...

Seriál skokových hobby závodů JS Pod Kunětickou horou

 

Po loňském, zdařilém prvním ročníku seriálu skokových hobby závodů jsme se rozhodli pokračovat v této formě i v letošním roce.

 

Cílem seriálu je podpořit amatérský, jezdecký sport a umožnit všem příznivcům koní prověřit své jezdecké schopnosti a připravenost svého koně, okusit atmosféru jezdeckých závodů a vyměnit si v příjemné atmosféře své zkušenosti se svými spolubojovníky. JS Pod Kunětickou horou tak navazuje na 16-ti letou tradici pořádání sportovních klání na Brozanském kolbišti.

 

Seriál skokových závodů je pořádán občanským sdružením JS pod Kunětickou horou – MF 0192, který je i výhradním pořadatelem. Seriál je rozdělen do dvou kategorií. První je vypsána pro jezdce do 18 let, druhá pak pro jezdce nad 18 let.

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE PRAVIDLA
SKOKOVÉHO SERIÁLU JS POD KUNĚTICKOU HOROU

 

Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS.

 

          Jezdci sbírají body v soutěžích dle vlastního uvážení.

 

          Jezdcům budou body započteny automaticky.

 

          Kvalifikační soutěže budou v rozpise daného závodu srozumitelně označeny

 

          Pokud jezdec v jedné soutěži startuje na více koních, je mu započítáván pouze lepší výsledek.

 

          Pokud jezdec startuje v několika soutěžích během dne, body jsou započítávány z každé soutěže zvlášť.

 

          Omezení: do seriálu se nebudou započítávat výsledky dosažené na koních, kteří startovali v roce 2012 v soutěži „S“ a výše.

 

 

 

Jednotlivé kvalifikační soutěže se uskuteční v rámci jezdeckých hobby závodů:

 

-          11.5.2013

 

-          1. 6. 2013

 

-          31.8.2013

 

-          14.9.2013

 

 

 

          Výsledky kvalifikačních soutěží se mezi sebou sčítají a automaticky se generuje pořadí závodníků, které je k dispozici na webových stránkách JS Pod Kunětickou horou (http://www.jspodkunetickouhorou.websnadno.cz/), nebo na stránkách České jezdecké federace – východočeská oblast (http://www.vco-cjf.cz/).

 

          Počet koní na jezdce do jedné soutěže max. 3. Bodovat však může pouze s jedním a to s nejlépe umístěným koněm v soutěži.

 

          Bodovat může zároveň v několika soutěžích během dne.

 

BODOVÁNÍ SKOKOVÉHO SERIÁLU JS POD KUNĚTICKOU HOROU

 

Za umístění v jednotlivých skokových kvalifikačních kolech získávají jezdci následující počet bodů:

 


seriál skokových závodů Brozany 2013

Počet bodů dle umístění

Pořadí:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ZM 60

8

6

4

3

2

1

1

1

1

0

0

ZM 70

12

10

8

6

4

2

1

1

1

1

1

ZM 80

14

11

9

7

5

3

2

1

1

1

1

ZM 90

16

13

10

8

6

4

3

2

1

1

1

Z 100

18

15

12

10

8

6

4

3

2

1

1

ZL 110

20

17

14

12

10

8

6

4

3

2

1

 

 

 

          V rámci posledního kvalifikačního dne tj. 14. 9. 2013 budou přiděleny umístěným jezdcům dvojnásobky bodů uvedených v tabulce „BODOVÁNÍ“.

 

          Body v jednotlivých soutěžích jsou přidělovány dle skutečného umístění, bez ohledu na to, do které kategorie je jednotlivý soutěžící zařazen. Taktéž nebudou vynechávána pořadí jezdců, kteří startovali na koních s omezením (start v roce 2012 v sotěži „S“ a výše). Body za umístění jezdce s dalším koněm nejsou nikomu přiděleny.

 

          V případě umístění ex quo získávají jezdci za své umístění plný počet bodů dle tabulky

 

          Získané body v jednotlivých kvalifikacích jsou jezdci automaticky započítávány pro danou kategorii.

 

          Rozhodným dnem pro zařazení do kategorie bude 14.9.2013. Tedy - jezdci narození 14.9.1994 a starší budou zařazeni do kategorie nad 18 let.

 

VYHODNOCENÍ SKOKOVÉHO SERIÁLU JS POD KUNĚTICKOU HOROU

 

          V rámci jednotlivých kategorií se body získané v kvalifikačních soutěžích dle výše uvedených pravidel sčítají.

 

          O umístění v jednotlivých kategoriích rozhoduje součet bodů po posledním kvalifikačním kole.

 

          Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni v rámci posledního kvalifikačního dne, tedy 14. září 2013.

 

          Jezdec musí mít pro účast na závěrečném dekorování seriálu – převzetí cen započteny alespoň tři výsledky v dané kategorii z minimálně dvou soutěžních dnů.

 

          Vítězové a umístění v seriálu – žebříčku, kteří nebudou přítomni na vyhlašování, ztrácí nárok na svoji výhru!

 

          Při shodném počtu bodů rozhoduje o lepším umístění v žebříčku menší počet startů jezdce v kvalifikacích.

 

CENY SKOKOVÉHO SERIÁLU JS POD KUNĚTICKOU HOROU

 

Pro obě kategorie ( jezdci do 18 let a jezdce nad 18 let ) jsou vypsány shodné ceny :

 

Umístění jezdci na konečném 1. - 5. místě obdrží finanční ceny v celkové hodnotě 10 500 Kč pro každou kategorii.

 

Rozdělené:      1.místo – 4.000 Kč, 2.místo – 3 000 Kč, 3.místo – 2 000 Kč, 4.místo – 1 000 Kč, 5.místo – 500 Kč

 

ORGANIZACE A SCHVÁLENÍ SKOKOVÉHO SERIÁLU
 JS POD KUNĚTICKOU HOROU

 

          Za průběh jednotlivých kol odpovídají hlavní rozhodčí těchto závodů.

 

          Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá pořadatel seriálu.

 

          Seriál schválil za JS Pod Kunětickou horou: Němec Josef, Sláma Zdeněk

 

 

 

 

 

 

 

Dne: 18. 2. 2013                                                                              

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski