Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

VčO pořádá konzultační seminář stavitelů parkurů při VC Litomyšl

2013-05-23 // Více informací naleznete níže ...

Východočeská oblast pořádá v rámci Českého skokového poháru v Litomyšli ve dnech 7 - 9.6.2013 konzultační seminář stavitelů parkurů,
Vedoucím semináře bude německý mezinárodní stavitel pan Reiner Evelt. Cílem semináře je seznámit se se zkušenostmi s trendy stavby parkurů všech obtížností.
Východočeští stavitelé (s platnou licencí stavitele) budou mít uhrazeno cestovné, případně ubytování po dobu semináře.
Přihlášky zasílejte do 30.5.2013 na adresu kosar.jaroslav@tiscali.cz

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski