Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Aktualizovanou Informaci pro kluby Vč. oblasti

2013-10-09 // naleznete níže ...

Vážení členové východočeské oblasti,
 
na základě množících se dotazů ohledně podmínek dělení východočeské oblasti jsme se rozhodli vysvětlit touto cestou některé nejasnosti a odpovědět Vám na Vaše nejčastější dotazy.
 
Nová oblast pod názvem „Královéhradecká oblast“ bude ustavena od 1.1.2014. Neznamená to však, že automaticky všechny oddíly se sídlem v Královéhradeckém kraji musí nutně k této oblasti z důvodu místa působení náležet.
Původní “Východočeská oblast“ dnes působí v kraji Pardubickém a Královehradeckém a má řadu členů i v kraji Středočeském, Libereckém a na Vysočině a Východočeská oblast bude i nadále členy z různých krajů sdružovat. Není tedy pravdou, že působnost Východočeské oblasti se omezí pouze na Pardubický kraj.
 
Je pravda, že na Konferenci v Humpolci  14.5.2013 vyslovil JUDr. Toman myšlenku o logické příslušnosti jednotlivých klubů a uspořádání oblasti v souladu se státoprávním uspořádáním, ale oblasti jsou ustaveny, kluby pod hlavičkou oblasti pracují a celá tato myšlenka byla vedena spíše jako návrh či možnost řešení působnosti oblastí do budoucna.
Článek I odstavec 4) Registračního a přestupního řádu říká:
Členové ČJF jsou v organizační působnosti té oblasti, která je přijala za člena ČJF, obvykle podle místa svého trvalého bydliště nebo sídla. Tím není dotčeno právo člena na přestup podle čl. III. odst. 5 a 6 tohoto Registračního a přestupního řádu.“
                                                                                     
Není pravda, že i v působnosti nové Královéhradecké oblasti bude od 1.1.2014 schvalování rozpisů pro jezdecké i hobby závody pro subjekty působící v Královéhradeckém kraji, i když zůstanou v původní Východočeské oblasti. Tato připomínka byla členy OV VčO již vznesena na Konferenci v Humpolci. V současné době , dle informace ze sekretariátu ČJF, je již metodikem ing. Metelkou řešena a systém schvalování rozpisů bude řešen v úpravách Pravidel ČJF od roku 2014.
(Dle sdělení ing.Metelky rozpisy závodů by měla schvalovat ta oblast, pod kterou je pořádající subjekt registrován bez ohledu na místo konání).
 
Sestavení kalendáře jezdeckých závodů a celá administrativa nutná ke schvalování rozpisů zůstává v působnosti Oblastního výboru Východočeké oblasti.
 
Vážení členové, o dělení Východočeské oblasti proběhly během posledních let mnohé diskuze, bylo napsáno spoustu informací.  Je pouze na Vašem zvážení,  k jaké oblasti budete příslušet. Nikde však nezaznělo a nikde nebylo uveřejněno žádné nařízení, kdo kam musí. Vše je čistě na Vaší vůli a vůli členů Vašeho klubu.
 
Touto cestou Vám všem děkujeme za připomínky a Váš zájem o dění v ČJF. V případě dalších nejasností  neváhejte kontaktovat členy Oblastního výboru.
 
S pozdravem a přáním hezkého prožití podzimních dní spojených s pořádáním oblíbených Hubertových jízd se s Vámi těšíme brzy na shledanou – s pořadateli jezdeckých a hobby závodů při pracovním setkání na přípravě kalendáře na rok 2014.
 
Členové oblastního výboru.
 
 
V Hradci Králové 8.10.2013

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski