Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Informace Generální sekretářky ČJF Lucie Spiwokové k sestavování kalendáře

2013-11-02 // naleznete níže ...

From: Lucie Spiwoková
Sent: Saturday, November 02, 2013 8:59 AM
To: (lenka.gotthardova@volny.cz); 'Jaroslav Kosař'; 'alex pejos'
Subject: oblastní kalendář pro rok 2014

 

Vážení přátelé,

 

vzhledem k tomu, že Východočeská oblast se nachází, díky blížícímu se vzniku nové oblasti, v podněkud nestandartním režimu, upozorňuji tímto, že kalendář závodů 2014 je stále věcí a odpovědností stávající oblasti.

Termín odevzdání kalendáře na ČJF je do 30.11. a žádáme, zda by i oddíly, které plánují přestup do nové oblasti a již absolvovaly schůzku ke kalendáři s přípravným výborem nové oblasti (což je v pořádku a schůzka byla jistě pro přípravný výbor užitečná), učinily totéž vůči OV stávající oblasti a odevzdaly své plánované termíny dle pokynů Východočeské oblasti. Jendotnou termínovou listinu očekáváme od sekretáře Východočeské oblasti.

Pokud by kalendář měl vzejít ze dvou různých vedení bez jejich propojení a komunikace, hrozí mnohem pravděpodobněji neshoda a kolize termínů důležitých závodů v těchto (od 1.1.2014 dvou) oblastech.

Jednotnou termínovou listinu pak na centrále rozdělíme po 1.1.2014, podle rozhodnutí klubů, ve které oblasti budou členy. Je to otázka jednoduché administrativy a nic nemění na místě nebo termínu konání závodů, který má být známý již do 30.11.2013.

 

Děkuji za pochopení

 

S pozdravem

Lucie Spiwokova

Generalni sekretar/Secretary General

 

Czech Equestrian Federation

Zatopkova 100/2

160 17 Praha 6

+420 242 429 244

+420 242 429 257

www.cjf.cz

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski