Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Reakci OV VčO na článekˇuveřejněný na serveru Jezdectví

2013-12-11 // Naleznete níže... K článku se vyjádřila i Generální sekretářka ČJF Lucie Spiwoková. Její reakci naleznete na výše zmíněném serveru.

Vážená paní šéfredaktorko,

ve VČO jsme překvapeni uveřejněním informací týkajících se nové oblasti ČJF, která je v mnoha bodech mírně řečeno zavádějící.

V textu Královéhradecké oblasti jsou uvedeny následující nepravdy:

1) Působnost Královéhradecké oblasti je sice vymezena příslušným krajem, ale bude zahrnovat pouze ty jezdecké kluby a oddíly, které se přehlásí z Východočeské či jiné oblasti do nově vznikající oblasti. Nejedná se tedy o paušální přechod všech jezdeckých klubů (JK, JO, JS, stájí ...), které se vyskytují na území Královéhradeckého kraje.

2) Národní a hobby závody bude od 1. 1. 2014 schvalovat ta oblast, kde bude jezdecký klub členem, to znamená Východočeská oblast bude schvalovat závody všem klubům, které jsou u ní evidované, Královéhradecká těm klubům, které se k ní nově přehlásí. Naprosto nechápu, jak může 10. 12. vyjít tak stará záměrně zavádějící informace (z 12. 9.) na www.jezdectvi.cz, když pan Pejos byl osobně přítomen na zasedání Rady ČJF dne 3. 12., kde musel na vlastní uši slyšet výše uvedený výsledek z předchozího rozhodnutí VV ČJF a jeho sdělení v závěru jednání Rady ČJF. 

3) Je dobře, že Královéhradecký kraj podporuje veškerý jím evidovaný sport pod Českou unií sportu. Částka v článku uvedená je určena pro všechny sportovní svazy, tedy nejen pro jezdectví, a patří tam i Východočeská oblast ČJF. Věřím, že krajský odbor, který má na starosti sport, bude spravedlivě dělit peníze mezi Východočeskou a Královéhradeckou oblast ČJF podle počtu členů, oddílů či sportovních a organizačních aktivit.  

4) Nechť je uspořádání ČJF od roku 2015 jakékoliv, jezdecké kluby se mohou svobodně rozhodnout, pod kterou oblast budou patřit a tam se budou schvalovat i rozpisy závodů.  

Protože touto informací jsou členové hlavně Východočeské oblasti ČJF uváděni v omyl, prosím o uveřejnění tohoto sdělení a pro budoucno předchozí komunikaci ohledně komplikovaných témat..

S mnoha díky a pozdravy

Lenka Gotthardová

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski