Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

OV nominuje na Superfinále Stylšampionátu jezdce Kateřina Málková, Matouš Kořínek , Martina Kučerová, Vanda Tmějová.

2014-09-19 // Kateřina Málková, Matouš Kořínek , Martina Kučerová, Vanda Tmějová. Více informací naleznete níže ...

Superfinále se uskuteční v kategoriích Děti ( Z + Z) a Junioři ( ZL  + ZL). Každá oblast může vyslat 2 své zástupce do každé z kategorií na základě vlastního uvážení ( oblastní přebor, oblastní dlouhodobý stylšampionát, účast jezdců ve stylových soutěžích ČSP atd.), nominační klíč je zcela v režii jednotlivých oblastí.

Východočeská oblast nominovala výše uvedené jezdce. Jejich účast v Superfinále i finančně podpoří.

V případě zájmu o účast žádá OV výše jmenované o kontaktování pana Oldřicha Sojky k další dohodě.

Rozpis závodů naleznete níže:

Rozpis jezdeckých závodů
Finále Stylšampionátu dětí a juniorů na velkých koních 2014
Superfinále Stylšampionátu pony 2014
 
1) Základní údaje
     1.1. Pořadatel                           JO La-Bohéme Zduchovice, Závěrka 4/412, 169 00Praha, MB0283                          
     1.2. Číslo závodů                      A04B3
     1.2. Datum konání                     4.-5.října 2014 
     1.3. Místo konání                      Zduchovice 65, 262 63 Kamýk nad Vltavou
     1.4. Kolbiště                               pískové 55 x 80 m, (rohože Austromodul; speciální směs písku a               
                                                        materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/)
                                                        hala 32 x 66 m speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v
                                                        UK) - v případě nepřízně počasí
1.4. Opracoviště                       pískové 30 x 60 m, (rohože Austromodul; speciální směs písku a         materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/)
                                                   pískové 31 x 65m(rohože Austromodul; speciální směs písku a
                                                  materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/)
 
         
2)   Funkcionáři závodů
        - Ředitel závodů -                   Ing. Ladislav Krulich
        - hlavní rozhodčí –                  Ing.Marcela Šímová
        - sbor rozhodčích                  Miloslav Perníček( + styl)
                                                        Ing.Jan Šíma ( + styl)
                                                        Lenka Jůzová
                                                        Mgr. Jana Perníčková 
          rozhodčí na opracovišti         určí HR                            
        - stavitel parkuru                     Zdeněk Krpela   
        - sekretář závodů                    Ing. Martina Čejdíková
        - výpočetní středisko              Václav Vincze
        - lékařská služba                     MUDr.Hana Pokorná
       - veterinární služba                  MVDr. Miloslav Zoul
        - hlasatel                                 Petr Trojan
    
       
         
 
3) Technické údaje
     3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, Veterinární a Všeobecná pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
     3.2. Soutěže:
 
Sobota 4.10.2014
                       
 Soutěž č.1:      Skoková soutěž stupně ZM”
                        Otevřená soutěž.         
                          Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování
Startovné: 250,-Kč   
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1550,- Kč (400,350,300,250,250)
 
Soutěž č.2:    Skoková soutěž stupně  „Z“
                         Otevřená soutěž
                       Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování
                         Startovné: 300,- Kč   
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
 
Soutěž č.3:       Skoková soutěž “ Z ” Stylšampionát 2014 “ pro děti – 1. finálové kolo
                        Rozhodování dle tab. A čl. 298.1.1.3.2 o nejlepší styl jezdce
Startovné: 300,-Kč 
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
                        
Soutěž č.4:       Skoková soutěž “ZL” Stylšampionát 2014 “ pro juniory - 1. finálové kolo
                        Rozhodování dle tab. A čl. 298.1.1.3.2 o nejlepší styl jezdce
                         Startovné: 300,-Kč
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
Soutěž č.5:    Skoková soutěž stupně  „ZL“
                         Otevřená soutěž
                       Rozhodování dle článku 238.2.1 na čas,
                         Startovné: 300,- Kč   
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
 
Soutěž č.6:       Skoková soutěž Pony handicap stupně „ZLP“
                         Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování
                          Otevřená soutěž pro jezdce 8 – 16 let na pony všech kategorií.
                          Startovné: 250,-Kč   
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1550,- Kč (400,350,300,250,250)
              
 
Soutěž č.7:       Skoková soutěž Pony handicap ZLP “Superfinále Stylšampionát 2014” pro jezdce 8 - 12
let na pony všech kategorií, soutěž pro nejlepších 10 jezdců v SŠP 2014 -1.finálové kolo
Rozhodování dle tab. A čl. 298.1.1.3.2 o nejlepší styl jezdce
                         Startovné: 300,-Kč
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
             
 
 Soutěž č.8:      Skoková soutěž Pony handicap LP  “Superfinále Stylšampionát 2014“ pro jezdce 13- 16
let na pony všech kategorií, soutěž pro nejlepších 10 jezdců v SŠP 2014 -1.finálové kolo
Rozhodování dle tab. A čl. 298.1.1.3.2 o nejlepší styl jezdce
Startovné: 300,-Kč
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
Soutěž č.9:      Skoková soutěž Pony handicap stupně „LP“
                        Otevřená soutěž pro jezdce 8 – 16 let na pony všech kategorií.
                          Rozhodování dle st. A. čl. 238.2.1 na čas
                         Startovné: 250,-Kč   
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1550,- Kč (400,350,300,250,250)
              
 
                      
 
Neděle 5.10.2014
 
 
Soutěž č.10:     Skoková soutěž “ Z “ Stylšampionát 2014“ pro děti – 2.finálové kolo
                        Rozhodování dle tab. A čl. 298.1.1.3.2 o nejlepší styl jezdce
Startovné: 300,-Kč  
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
Soutěž č.11:     Skoková soutěž “ ZL “ Stylšampionát 2014“ pro juniory - 2. finálové kolo
                        Rozhodování dle tab. A čl. 298.1.1.3.2 o nejlepší styl jezdce
Startovné: 300,-Kč  
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
Soutěž č.12:     Dvoukolová soutěž- Finále “Stylšampionátu 2014“ pro děti na velkých koních
o vítězi rozhodne součet výsledků ze soutěží č.3 a 10, v případě rovnosti bodů rozhoduje
lepší výsledek druhého kola.
                         Ceny: 7 000,- Kč (2000,1500,1300,1000,700,500), deka pro vítěze, poháry pro 1.-3. místo
 
Soutěž č.14:     Dvoukolová soutěž - Finále “Stylšampionátu 2014“ pro juniory na velkých koních
o vítězi rozhodne součet výsledků ze soutěží č.4 a 11, v případě rovnosti bodů rozhoduje
lepší výsledek druhého kola
                         Ceny:7000,- Kč ((2000,1500,1300,1000,700,500), deka pro vítěze, poháry pro 1.-3. místo
 
Soutěž č.15:       Skoková soutěž Pony handicap stupně „ZLP“
                         Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování
                          Otevřená soutěž pro jezdce 8 – 16 let na pony všech kategorií.
                          Startovné: 250,-Kč   
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1550,- Kč (400,350,300,250,250)
 
Soutěž č.16:     Skoková soutěž Pony handicap ZLP ”Superfinále Stylšampionát 2014“ pro jezdce 8 - 12
let na pony všech kategorií, soutěž pro nejlepších 10 jezdců v SŠP 2014 -2.finálové kolo
Rozhodování dle tab. A čl. 298. 1.1.3.2 o nejlepší styl jezdce
Startovné: 300,-Kč  
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
Soutěž č.17:     Skoková soutěž Pony handicap LP “Superfinále Stylšampionát 2014“ pro jezdce 13 - 16
let na pony všech kategorií, soutěž pro nejlepších 10 jezdců v SŠP 2014-2.finálové kolo 
Rozhodování dle tab. A čl. 298. 1.1.3.2 o nejlepší styl jezdce
Startovné: 300,-Kč  
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
 
Soutěž č.18:     Dvoukolová soutěž - Superfinále Stylšampionátu pony 2014 “ pro jezdce 8 - 12 let  
                         na pony všech kategorií.       
o vítězi rozhodne součet výsledků ze soutěží č. 7 a 16, v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek druhého kola.
Ceny:  7000 Kč ((2000,1500,1300,1000,700,500), deka pro vítěze, poháry pro 1.-3. místo
                          
 
 
Soutěž č.19:     Dvoukolová soutěž - Superfinále Stylšampionátu pony 2014 “ pro jezdce 13 -16 let  
                         na pony všech kategorií.       
o vítězi rozhodne součet výsledků ze soutěží č. 8 a 17, v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek druhého kola.
Ceny: 7 000 Kč ((2000,1500,1300,1000,700,500), deka pro vítěze, poháry pro 1.-3. místo
 
Soutěž č.20:    Skoková soutěž stupně  „Z“
                         Otevřená soutěž
                       Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1. na limitovaný čas, bez rozeskakování
                         Startovné: 300,- Kč   
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
Soutěž č.21:    Skoková soutěž stupně  „ZL“
                         Otevřená soutěž
                       Rozhodování dle článku 238.2.1 na čas,
                         Startovné: 300,- Kč   
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
Soutěž č.22:    Skoková soutěž stupně  „L* “
                         Otevřená soutěž
                       Rozhodování dle článku 238.2.2 ,
                         Startovné: 300,- Kč   
                         Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1900,- Kč (500,450,350,300,300)
 
 
                          
 
Finále Stylšampionátu 2014 v kategorii děti a junioři na velkých koních je otevřeno pro dva nejlepší kvalifikované jezdce z každé oblasti ČJF. V případě, že některá z oblastí nevyšle 2 zástupce, budou tato místa doplňována zájemci z jiných oblastí, nejvýše však do počtu 24 startujících. Doplnění do počtu 24 jezdců provede manažer skokové komise. Bude hodnoceno součtem známek z obou kol, přičemž každé kolo bude hodnoceno zvlášť. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší známka z druhého kola.
 
Superfinále Stylšampionátu pony 2014 je otevřeno pro 10 nejlepších jezdců finále SŠP 2014 v každé kategorii. V případě neúčasti některého z jezdců budou zváni další jezdci v pořadí podle výsledků SŠP. Pořadí bude hodnoceno součtem známek z obou kol, přičemž každé kolo bude hodnoceno zvlášť. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší známka z druhého kola.
 
4) Ceny a peněžité plnění
4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127.Ve dvoukolových finálových soutěžích budou mezi prvních šest finalistů rozděleny ceny v hodnotě 7000.-Kč ve formě poukázek k odběru zboží u firmy Equiservis.
    
5) Předběžný časový program:
 
 Časový rozpis:
       Sobota 4. 10. 2014 – začátek v 9 hodin: soutěž č.1, ostatní soutěže budou navazovat.
       Neděle 5. 10. 2013 – začátek v 8,30 hodin: soutěž č.7,ostatní soutěže budou navazovat.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu.
 
Technická porada se nekoná.
Sekretariát zavodů v prezentační kanceláři závodů.
 
6) Všeobecné údaje
 
 
Uzávěrka pro zasílání jmenovitých přihlášek: 24. 9. 2014, definitivních při prezentaci.
Uzávěrka pro objednávku boxů: 24. 9. 2014
 
 
 
Kontakt
Ing. Martina Čejdíková
info@kone-zduchovice.cz / www.zavody-zduchovice.cz / tel 318 697 102 / mob 604 220 575
 
Ubytování
 
Pension Jezerná - přímo v areálu, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyř lůžkové pokoje s vlastní sprchou a WC.
                                 http://pension-jezerna.cz/
 
Pension u Švarců -  cca 150 m od areálu, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s vlastní sprchou a WC.
 
Pension Kamejk
Cca 5min autem od areálu. Dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s vlastní sprchou a WC. K dispozici za poplatek venkovní bazén a sauna.
 
Připojení kamionu/obytného vozu 100,- Kč/každý započatý den.
Nutné nahlásit v prezentaci.
 
 
Ustájení
 
Rezervace on-line na www.kone-zduchovice.cz nebo emailem - info@kone-zduchovice.cz.
 
Cena ustájení 1 den (Cena zahrnuje 1 box, podestýlku - sláma) 600,-Kč
Cena ustájení 2 dny (Cena zahrnuje 1 box, podestýlku - sláma, seno) 1.000,-Kč
Cena ustájení 3 dny (Cena zahrnuje 1 box, podestýlku - sláma, seno) 1.200,-Kč
Cena pilin - balík cca 22 kg
(Máte-li zájem o nastlání pilinami, uveďte toto do poznámky v objednávce!) 270,- Kč
 
Pozn.: Při platbě bude složen depozit 200,-Kč za box, který bude vrácen oproti vyčištěnému boxu. Za vyčištěný box se považuje kompletně vyvezená podestýlka na hnojiště k tomu určené.
 
Storno podmínky platné pro objednávky ubytování a ustájení
a)
Zrušení objednávky 14 dní před závody - bude účtováno 0% z celkové ceny
b)
Zrušení objednávky 7 dní před závody - bude účtováno 50% z celkové ceny
c)
Zrušení objednávky 4 dny před závody - bude účtováno 100% z celkové ceny
 
7) Veterinární předpisy
Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014 (viz.www.cjf.cz).
 
 
8) Poskytované služby
 
- Veterinární služby hradí majitel koně, dle vykonaných úkonů.
- Zdravotní služba zajištěna pořadatelem.
- Celodenní stravování je zajištěno v areálu závodů společností Novoměstský pivovar.
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku a majitelé psů jsou povinni po nich odklízet sekrety.
Porušení bude sankciováno pokutou 1.000,-Kč, příp. budou volně pobíhající psi odchyceni a umístěni v útulku a majitel vykázán z areálu. Svým neohleduplným jednáním, kdy necháte psa volně pobíhat, ohrožujte jezdce na v kolbišti na životě!!!
 
- Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu, Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících v otevřených soutěží, případně i počtu otevřených soutěží
 
- Pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, za nehody, za ztrátu předmětů a jejich poškození.
- Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
 
Fotografové a kameramani, kteří využijí svůj materiál ke komerčním - fotografie či videozáznam bude nabízen
kdekoliv k prodeji, jsou povinni dohodnout podmínky fotografování a natáčení s organizátorem závodů na
barbara@kone-zduchovice.cz. Pokud tak neučiní, mohou být vykázáni z areálu, příp. může být požadována finanční náhrada zpětně = ceny pronájmu stánku na den. Novinářské akreditace na barbara@kone-zduchovice.cz
Každý kůň dostane při prezentaci přiděleno identifikační číslo koně, platné po dobu celých zvodů. Pokud kůň opustí stáj, musí být číslo viditelně umístěno, aby mohl být identifikován. Každý jezdec je povinen si vlastní číslo fyzicky zajistit.
 
 
 
                                                                                                                 Ing. Ladislav Krulich,ředitel závodů
Zpracovali: Mgr.Jana Perníčková za pony komisi ČJF
                   Roman Drahota za skokovou komisi ČJF
 
Schválil: Michael Moudrý 3.9.2014    

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski