Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Zemřel pan Josef Dymeš

2014-11-07 // Vozatajská legenda - pan Josef Dymeš byl dlouholetý reprezentant tehdejšího JZD „Mír“ Humburky v soutěžích spřežení. Za své výborné výsledky získal tituly mistr sportu i mistr opratí. V soutěžích čtyřspřeží v rámci Zlaté podkovy zvítězil 8 krát, celkem 4 krát se stal mistrem republiky. Několikrát velmi úspěšně reprezentoval svoji zemi v soutěžích čtyřspřeží v zahraničí i na Mistrovství světa, kde patřil vždy k oporám týmu. Čest jeho památce. Dále viz níže ...

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski