Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

www stránky Východočeské oblasti slaví dnes 10 let

2014-11-11 // viz níže ..

Anotace první aktuality byla:
Webové stránky Východočeské oblasti ČJF konečně spuštěny

Text potom:
Vítám všechny přátele jezdeckého sportu a obzvláště ty z Východních Čech. Poněkud se zpožděním, nicméně přece se podařilo naplnit stránky údaji, o nichž se pokusím prohlásit, že jsou aktuální. tyto stránky si kladou za cíl, stát se informčním centrem všech, kdo se jakýmkoliv způsobem angažují v jezdectví ve východočeské oblasti. Jsme schopni a ochotni uveřejnit jakoukoliv rozumnou informaci týkající se jezdeckého sportu z této oblasti. Nebudeme však suplovat diskuzní forum. Uvítáme Vaše připomínky a náměty, obzvláště, budou-li konstruktivní. Budeme mít radost z toho, pokud se vše podaří a tyto stránky budou plnit to, co jsme si předsevzali, budou aktuální a budou navštěvovány proto, že se tady vždy dovíte to, co potřebujete. Na vaše připomínky, náměty a zprávy se těší váš sekretář.

Je na vás, aby jste posoudili po těch 10 letech, zda byl cíl splněn.
Tato zpráva je tak trochu i loučením se současnou podobou stránek, neboť v poměrně krátké době budou spuštěny stránky oblastí s jednotným designem. Trochu je mi to líto ale vítám to jako krok vpřed (věřím, že tomu tak bude).
Děkuji všem kdo zasílali příspěvky, opravovali moje (nejen gramatické) chyby a těším se (snad) na další spolupráci.

Vladimír Zvěřina

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski