Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Zprávu Ing. Lenky Gotthardové o činnosti OV

2014-03-28 // naleznete níže ...

Zpráva o činnosti VČO ČJF za období 2011 - 2015
 
Vážené dámy a pánové, milí členové východočeské oblasti, vážení hosté,
 
Hlavní body zprávy:
-       Volební konference VČO, druhá konference ve čtyřletém volebním období 2011-2015
-       Při volbě před 4 roky – výročí  - 120 let od počátku jezdeckého sportu u nás založením jízdního odboru sokola pražského (1891)
-       V letošním roce – 130. výročí narození prof. Františka Bílka, 120. výročí narození Laty Brandisové, 115. výročí narození Prof. Václava Michala, 30 let od úmrtí Josefa Dobeše, 87 let od zisku jediné zlaté medaile v roce 1928 Fr. Venturou s Eliotem
 
-       Naše oblast má v současné době 179 oddílů, 1800 členů a 1000 licentovaných koní
-       Naše stavy se mírně snížily kvůli rozdělení na KH oblast – 45 odešlo a zpět přišly 3 JK, dlouhá a komplikovaná jednání, přáním většiny členů VČO nebylo dělení, ale bylo tak rozhodnuto delegáty na konferenci ČJF v roce 2013
-       Jsme rádi, že většina členů Pardubického a Hradeckého kraje je sdružena ve Východočeské oblasti, máme pozitivní vztahy a nepotřebovali jsme žádné rozdělení
 
-       Přehled o pořádání ZZJV – většinou se v průběhu roku konalo 8 – 9 ZZJV, za čtyři roky se konaly 34 zkoušky ZJV (z toho 2x pro disciplínu spřežení a 1x pro endurance), celkem se do nich přihlásilo kolem pěti set zájemců (483), úspěšnost byla zpravidla 80 – 90 %.
-       Hobby soutěže – průměrný počet hobby závodů se pohyboval mezi 90 – 115 v jednotlivých uplynulých čtyřech letech, celkem naše oblast uspořádala 396 hobby závodů, na letošní rok je naplánováno 94 těchto soutěží
-       Jezdecké závody – počet se průměrně pohyboval okolo 65, za čtyři roky bylo uspořádáno 258 závodů, v letošním roce je v plánu 67 závodů (mírný vzestup), nejvíce bylo skokových soutěží, dále drezury, všestrannosti a spřežení a nejméně vytrvalosti
 
-       OV VČO kladl velký důraz na další vzdělávání – sportovní centra mládeže:
·         skoková vedli pánové Pavel Vachutka a Jiří Sřivan
·         drezurní Šárka Charvátová a od r 2012 Jan Buben
-       dále otevřená skoková soustředění - ing. Ludvík Janďourek (23x)
-       otevřená drezurní soustředění - Jan Buben, Jaroslava Haškovcová, Hana Vojáčková, Jan Tvarůžek (40x)
-       rok 2011 školení a zkoušky rozhodčích – 11absolventů
-       rok 2014 – školení a zkoušky stavitelů – 8 absolventů
-       2x školení pro cvičitele s Danielou Čápovou z Německa
-       každý rok školení (refrešingy) pro všeobecná pravidla, skoky, drezuru, všestrannost, spřežení, endurance, zdravověda (zpravidla 1x za 2 roky)
-       každý rok uspořádání oblastních mistrovství – D, S, C, A, E (medaile, ocenění)
-       finanční podpora pořádání stylových soutěží, drezury a pony soutěží (cca 3000,- Kč)
-       umístění zástupců VČO na MČR na medailových místech:
·         drezura               10 d-Y/ 4 sen.
·         skoky                     9 d-Y/ 1 sen.
·         všestrannost    21 d-Y/ 4 sen.
·         spřežení                     - / 9 sen.
·         endurance                 - / 2 sen.
·         paradrezura               - / 2 sen.
-       Soutěže družstev MČR
·          všestrannost  3x 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo
·         Skoky                   2x 3. místo junioři
-       Účast na ME
·         Všestrannost - družstva (4 členové VčO ze šestičlenného družstva), 2 v juniorech
·         Skoky – 1 x juniorech
-       Účast na MS
·         Všestrannost 1x
·         Spřežení - páry 2x, čtyřky 2x
·         Vytrvalost – 1x jun. + družstvo
-       Poděkování všem členům našich klubů a oddílů za aktivní činnost v průběhu období - za organizaci soustředění, školení, seminářů, zkoušek, závodů, hobby závodů, výchovu nových jezdců a za mnoho dalšího.
-       Díky Dostihovému spolku za možnost konání pravidelných výborových schůzí na závodišti, díky NH Kladruby a KD Nechanice za možnost pořádání vyhodnocování jezdeckých sezón (mimo dětí, juniorů a mladých jezdců přibyli i senioři)
-       Díky za spolupráci s prezidentem ČJF,  VV, s Radou ČJF a s komisemi
-       Výbor VČO se scházel kromě prázdnin každý měsíc – takže jsme měli během 4 let přibližně 40 pracovních setkání, k tomu některá další týkající se organizace vyhodnocení sezóny, přípravy konferencí, školení a dalších akcí. Velký dík za praktickou a užitečnou spolupráci členům VČO: Jaroslavu Hupkovi, Markétě Kvapilové, Václavu Novotnému, Jiřímu Skřivanovi, Oldřichu Sojkovi, Vladimíru Zvěřinovi + sekretáři Jaroslavu Kosařovi
-       Speciální dík panu Václavu Novotnému za celoživotní práci pro jezdecký sport a chov koní
-       Ještě jednou díky všem, kteří se podíleli na činnosti Východočeské oblasti ČJF – v oblasti sportu, reprezentace, výcviku či organizace…
                                                               oJoJo   Lenka Gotthardová, předsedkyně VČO ČJF 2011 - 2015

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski