Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Předvádění koní (nejen při OM dětí, juniorů a mladých jezdců)

2015-06-24 // OV VčO vypisuje „Soutěž v předvádění koní“, která se bude konat v rámci jednotlivých OM pro kategorie děti na pony, děti, junioři a mladí jezdci(a dobrovolníky v kategorii seniorů) Dodržování správných zásad v přístupu ke koni a zacházení s koňmi je základní podmínkou jezdecké etiky a zároveň bezpečnosti práce. Postup při správném předvedení naleznete níže ...

Postup při správném předvedení koně
1.       Příchod v živém kroku před komisi, zastavení před komisí. Komise stojí po levé straně přicházejícího koně.
2.       Po zastavení předvádějící vykročí pravou nohou před koně, na této noze udělá obrat a stojí čelem proti koni. Předvádějící  stojí  nakročený  v pevném postoji. Otěže uchopí do obou rukou (do každé ruky jedna otěž) a postaví koně do zootechnického postoje ( vzhledem ke komisi – levá přední noha koně předkročena, levá zadní zakročena. Komise vidí na všechny 4 nohy koně.) Hlava koně je přizvednuta, předvádějící udržuje zootechnický postoj koně po celou dobu posuzování dvojice.
3.       Předvádějící podá hlášení – jméno jezdce, koně, subjekt.
4.       Na pokyn komise – „krokem vchod“ se předvádějící vrátí k pleci koně, uchopí správně otěže pro vedení koně – pravá ruka cca 20 cm od stihla, živým krokem vykročí, po cca 10 m (u vyznačeného bodu) přejde plynule do živého klusu. V klusu dovolí koni přímočarý, prostorný, elastický klus. Před točným bodem přejde do kroku, kolem točného bodu v kroku a opět živý klus. Při obratu koně otáčet vždy od sebe – tedy doprava! Jezdec se při předvádění pohybuje na úrovni levé plece koně, v živém klusu s lehkou pravou rukou.
5.       V prostoru komise přejde do kroku a živým krokem opustí předvadiště.
 
Pokyny:
1.       Předváděný kůň musí být pečlivě vyčištěn, upraven, včetně namazaní kopyt.
2.       Předvádějící musí být upraven, oblečen v čistém slušném oděvu a obuvi, např. v korektním jezdeckém oblečení. Rukavice nejsou podmínkou, předvádějící může mít tušírku.
3.       Předvedení koně na uzdečce s otěžemi nebo na vodítku s vidlicí.
4.       Tušírku lze použít – v tom případě drží předvádějící otěže/vodítko v jedné ruce.
5.       Lze využít pomocníka pro vykročení v předvadišti.
Znalost správného postupu, cit a tělesná kondice předvádějícího značně ovlivňuje kvalitu předvedení!

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski