Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Hodnocení jarní části ZZVJ a několik postřehů a upozornění pro další adepty ZZVJ

2015-09-08 // naleznete níže ...

V jarní části absolvovalo ZZVJ 64 adeptů, z toho jich 9 neuspělo.

Pan Oldřich Sojka shrnuje nejčastější a největší chyby, jichž se účastnící ZZVJ dopouštějí:

Předvedení koně: 
- Špinavý, neupravený kůň, nenamazaná kopyta.
- Kůň neumí klusat na ruce. 
- Špatný postoj předvádějícího před koněm, držení otěží, obrat při předvádění, zootechnický postoj koně
   před komisí, pomalý, málo energický klus

Drezurní zkouška:
- Nedostatkem často stolicový sed, jezdec nesedí v rovnováza, neklidná ruka, vytažená pata.
  Jezdci nedokáží působit na koně sedem ani holení, snaží se pouze špatně působit rukou.
- Neznalost jízdárenských cviků, špatně vykreslené cviky jako jsou kruhy, kruhy změnit, od stěny
  ke stěne, ze středu atd.
- Prodloužení a zkrácení dokáže málokdo.

Skoková část:
- Slabé vedení koně, nepravidelný cval, sed není v rovnováze, odlehčený sed je spíše vzácností.
- Nejčastější chyba v navedení koně na skok a potom vlastní překonání skoku - velice často za pohybem,
  nedostatek uvolnění a rovnováhy.
- Po absolvování křížku z klusu poznat na kterou nohu kůň cválá.

Testy je třeba si řádně přečíst, Nerozumíte-li otázce, nebojte se komisaře zeptat.
Chybou bývá nervozita a zbrklost.

Celkový dojem je malá připravenost adeptů k této zkoušce ze strany garantů.

Bohužel někdy mají adepti smůlu, protože absolvují ZZVJ na absolutně nevhodném koni.

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski