Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Informaci generální sekretářky ČJF o aktualizaci přihláškového systému

2015-10-06 // naleznete níže ...

Dovolte mi, abych Vám sdělila, že avizované změny a úpravy Online přihlašovacího systému ČJF již úspěšně proběhly. Současně bych Vás ráda informovala o tom, že jednou z novinek PS ČJF, je také možnost vkládání startovních a výsledkových listin.
 
Veškeré informace, týkající se změn a úprav PS ČJF, jsou taktéž uveřejněny jak na webových stránkách ČJF (níže zasílám odkaz na webové stránky ČJF, s přesným umístěním dané informace), tak i na facebookovém profilu ČJF.
 
http://www.cjf.cz/aktuality/clanky/novinka-ps-praxe/
 
V rámci rychlejšího rozšíření těchto informací mezi jezdeckou veřejnost, Vás prosím o rozeslání jednotlivým subjektům, spadajících do Vašich oblastí, případně uveřejnění na webových stránkách oblastí, vedených mimo web ČJF.
 
Předem děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem,
 
Nella Gottweisová
Generální sekretář/Secretary General

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski