Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Informaci o výběrovém řízení na nový komplexní software (evidence členské základny, výsledky atp.)

2015-10-18 // naleznete níže ...


 http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/vyberova-rizeni/online-centrala-cjf-vr/%C4%8CJF%20V%C5%98%20Pr%C5%AFvodn%C3%AD%20dopis.pdf

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski