Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

!!! Důležité upozornění pro účastníky MČR 2015 !!!

2015-11-09 // najdete níže ...


 

Prosím účastníky letošního MČR, kteří dokončili soutěž, aby si vyfakturovali příspěvek na MČR ve výši Kč 1000,-Kč za koně nejpozději do 30.11.2015.

Na faktury zaslané po termínu nebude brán zřetel. Vystavené faktury zasílejte na adresu sekretáře: Jaroslav Kosař, Bohuslavice 123, 549 06

nebo emailem kosar.jaroslav@tiscali.cz

 

 

Fakturační údaje:

 

Česká Jezdecká Federace

Zátopkova 100/2

Praha 6

160 17

IČO: 48549886

 

Do textu prosím uveďte:

Na základě rozhodnutí OV VčO ČJF ze dne 23.10.2015 Vám fakturuji příspěvek na MČR 2015.

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski