Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Stanovisko OV VčO k podávání informací o vzdělávacím systému "Galops"

2016-01-21 // OV VčO nesdílí postup Vzdělávací komise ČJF v šíření informací o vzdělávacím systému „Galops“. Své stanovisko OV VčO sdělil dopisem Dr. Říhové, členům Rady ČJF a prezidentce ČJF. OV VčO se bude snažit o zpřístupnění informací a zajištění diskuse o tomto vzdělávacím modelu, který je zvažován jako podklad pro nově připravovaný systém vzdělávání v ČJF. Na webových stránkách oblasti budou členové vč. oblasti dále informováni, informace po přeložení budou uveřejňovány v českém jazyce a zkušení trenéři a cvičitelé z oblasti budou vyzváni k diskuzi.

Citace části dopisu  předsedkyně OV  VčO ke Vzdělávací komisi ČJF:

Mám však výhrady k bodu č. 5 – GALOPS.

Hlasy o zavedení „systému vzdělávání“ jsou slyšet napříč ČJF již delší dobu. Na prosincové Radě ČJF byl členům představován model jezdeckých her pro pony, o připravovaném systému vzdělávání „GALOPS“ občas padla zmínka, nebyl však zatím nikdy členům Rady prezentován, nebyly poskytnuty žádné materiály, nikdy se o tomto systému  nediskutovalo (tedy v období po Konferenci ČJF v r 2015).

Dne 5.1.  byla uveřejněna webu Jezdci pozvánka „Francouzská inspirace ve výcviku jezdců GALOPS“ s určením data a místa konání , zpoplatněna částkou 750 Kč/ osobu, tedy na první pohled soukromá akce manželů Prokešových, pojatá v obchodním duchu. V textu k pozvánce je napsáno, že VV uvažuje o zavedení tohoto systému.

Dne 10.1. na oficiálním webu ČJF byla uveřejněna pozvánka na stejnou akci s nadpisem „GALOPS míří do ČJF“, akce se tedy stala oficiálním seminářem ČJF. Pro seznámení se s „připravovaným systémem“ jsou přiloženy výukové materiály  - ale bohužel, všechny ve francouzštině…..!

Ze zápisů Vzdělávací komise jsem se dozvěděla, že zavedení tohoto  vzdělávacího  systému je klíčovou problematikou komise, první zmínka o nakoupení vzdělávacích materiálů byla již v zápisu ze dne 18.12.2014! Další zmínka 19.2.2015 o přípravě překladu, podobně  v zápisech z dalších jednání.

Po roce příprav se ČJF přidá (5 dní po zveřejnění) k soukromé podnikatelské aktivitě a za 750 Kč si můžeme poslechnout, jak se bude nadále vyvíjet vzdělávání v ČJF. Bez jakékoliv předchozí informace z oficiálních zdrojů , bez jakékoliv diskuze a připomínkování ze strany oblastí, členů Rady či zkušených po dlouhá léta  pracujících trenérů a cvičitelů. Nebylo by snad lepší začít opačně? Jako zástupce OV oblasti a členka Rady bych očekávala, že tak velká změna bude představena min. zástupcem vzdělávací komise, min. členům Rady a hlavně automaticky a zdarma a pro představování budou připraveny materiály v českém jazyce. Členové ČJF platí příspěvky za členství a za licence a myslím, že si takovýto přístup zaslouží.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski