Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Informace od JUDr. Říhové ke vzdělávání stewardů, stylšampionátu, ke školení stylových rozhiodčích, a další info

2016-01-24 // naleznete níže ...

1) Stewardi: VV schválil zařazení stewardů do dokumentu Vzdělávání a povinnost teoretického refreshingu 1x za 4 roky. Kompletní text bude nově součástí dokumentu Vzdělávání a zveřejněn během následujících dní. Ve dnech 30 - 31. ledna 2016 se v areálu ČZU koná povinný refreshing stávajících stewardů (30. ledna 2016) a zároveň je otevřen kurz pro nové stewardy (30-31. ledna 2016). Prosím dejte na vědomí ve Vašich oblastech. Kompletní informace naleznete zde:
 
www.cjf.cz/aktuality/clanky/skoleni-stewardu/
 
2) Styl Šampionát 2016 pro velké koně: V současné době s nově vzniklou skokovou komisí zpracováváme podobu tohoto projektu pro tento rok. Tato bude odsouhlasena a zveřejněna v nejbližší době. 
 
3) Styloví rozhodčí: Cílem ČJF je podporovat stylové skákání a existenci kvalitních stylových rozhodčích. Proto i pro tuto kategorii rozhodčích VV schválil povinné doškolování 1 za 2 roky. V tomto roce proběhnou dvě doškolení stávajících rozhodčích a zároveň bude otevřen kurz pro nové rozhodčí. Kompletní text bude součástí dokumentu Vzdělávání a bude zveřejněn v následujících dnech včetně pozvánky, která se nyní finalizuje a bude rozeslána a dána na web. Školení proběhne pod vedením zahraniční lektorky Ines Bejdl (Rakousko), se kterou ČJF navázala dlouhodobou spolupráci. Časový program pro st&aacu te;vající stylové rozhodčí plnící si refreshing začíná vždy v pátek odpoledne a končí v sobotu večer. Pro nové kandidáty pokračuje i v neděli. Záměrně jsme vypsali 2 termíny na různých částech republiky, aby si účastníci mohli vybrat, co jim lépe vyhovuje. Prosím, abyste dali na oblastech na vědomí tyto termíny stylovým rozhodčím i novým zájemcům:
 
19. - 21. 2. 2016 Hradišťko u Sadské, lektor Ines Bejdl, asistent lektora Ing. Jan Šíma
4. - 6. 3. 2016 Frenštát pod Radhoštěm, lektor Ines Bejdl, asistent lektora Jan Kubrický
 
3) Refreshing: Na základě podnětů z oblastí bylo odsouhlasena časová úprava refreshingu rozhodčích následovně:
Ø  všeobecná pravidla včetně specifikace pro pony a dokumenty ČJF 2 h 
Ø   práce stewarda včetně technického zabezpečení soutěží jednotlivých disciplín 1 h 
Ø   první pomoc 0,5 h (bude pořízeno instruktážní video, do té doby přednáší doktor nebo zdravotník viz čl. 109 NÚ Všeobecných pravidel)
 
Ø  veterinární pravidla 0,5 h 
 
 
 
Při této příležitosti Vás chci požádat, pokud máte na oblasti pedagogicky nadané funkcionáře, kteří by se mohli stát školiteli (pro všechny kategorie - rozhodčí, stavitelé, tech. delegáti, trenéři, instruktoři apod), abyste mi zaslali návrhy oblasti.
 
4) ZZVJ: Těchto zkoušek se týkají dvě navrhované změny jako reakce na poznatky z praxe (finální podoba předmětem schválení na VV 18.1.2016): (i) doplnění praktické části o zkoušku znalosti pohybu na jízdárně, (ii) u všeobecných ZZVJ nový parkur, který lépe vyhovuje požadavkům (připravil Ing. Jan Šíma). Dostanete po následujícím VV. Hl. komisaři obdrží nové testy ZZVJ. 
 
Při této příležitosti prosím o aktualizaci komisařů a hl. komisařů a případné změny o zaslání mně:
 
www.cjf.cz/files/stranky/vzdelavani/zzvj/Seznam%20hl.%20komisařů%20a%20komisařů%20pro%20ZZVJ.pdf
 
5) GALOPS: V nejbližší době budou zveřejněny všechny informace o GALOPS (systém přípravy jezdce a know how pro instruktory a trenéry). 30. ledna 2016 proběhne první seminář. Prosím o rozeslání těchto info na Vašich oblastech. Základní seznámení zde:
 
www.cjf.cz/aktuality/clanky/galops-miri-do-ceske-jezdecke-federace/
 
6) Pony Games: V současnosti probíhá finalizace textu zásad Pony Games, které od roku 2016 budou pod záštitou ČJF a spuštěny jako pilotní projekt
 
7) MCI: V nejbližších dnech budou též zveřejněny podmínky kvalifikací na finále MCI (Masters du Cheval Iberique), které se letos koná v Itálii
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski