Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Na Suché nejen o drezuře (aktualizac 7-4-2016 - doplněno foto)

2016-04-03 // info o doškolení nejen Vč rozhodčích naleznete níže ...

Na Suché nejen o drezuře
K pravidelnému školení se sešli ve velkém počtu rozhodčí všestrannosti i v sobotu 2. dubna v jezdeckém areálu na Suché u Litomyšle . Dopolední  část byla věnována drezuře pod vedením zkušené mezinárodní drezurní rozhodčí ing. Simony Fialové. Po teoretickém úvodu pokračovalo školení posuzováním předvedených výkonů jezdkyň – účastnic SCM všestrannost a Vč SCM drezura přímo na obdélníku. Rozhodčí měli tedy možnost hodnotit výkony a diskutovat nad udělenými známkami u jezdců, se kterými se běžně během roku na soutěžích potkávají. Všichni zúčastnění byli velmi spokojeni se způsobem výkladu a vedení celého semináře ing. Fialovou. Pochopitelně velký dík patří i zúčastněným figurantkám, pro které jistě nebylo jednoduché vjet do obdélníku před zraky cca 40 rozhodčích.
V odpolední části pokračovalo pravidelné doškolení rozhodčích  v teorii pod vedením lektorů ing. Antonína Klauze a ing. Jana Metelky. Jezdecká sportovní sezóna tedy může začít, rozhodčí jsou po víkendu připraveni.
 

Za OV VčO ing. Markéta Kvapilová

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski