Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Pozvánku n MIMOŘÁDNOU OBLASTNÍ KONFERENCI Východočeské oblasti ČJF

2016-09-01 // naleznete níže ...

                             P O Z V Á N K A
NA MIMOŘÁDNOU OBLASTNÍ KONFERENCI Východočeské oblasti ČJF
OV VčO ČJF zve delegáty všech subjektů Východočeské oblasti ČJF
na mimořádnou Oblastní konferenci, která se koná ve středu 5.10.2016
od 17,00 hodin v restauraci Penzionu Kolesa v Kolesách
 
Program:
1)      Zahájení
2)      Informace o počtu přítomných, schválení programu
3)      Volba pracovního předsednictva (5 členů), komisí volební (3), mandátové (3)
návrhové (3) a ověřovatelů zápisu
4)      Zpráva mandátní komise
5)      Zpráva o činnosti
6)      Zpráva o hospodaření a majetku
7)      Zpráva o činnosti rozhodčích
8)      Připomínky k návrhu nových stanov ČJF
9)      Diskuze
10) Volba delegátů na konferenci ČJF
11) Usnesení
12) Závěr
 
Poznámka:     Přihlášky do diskuze písemně. Délka příspěvku max. 3 minut
 – viz.Jednací a volební řád schválený Radou ČJF dne 24.9.2014
           
Jaroslav Kosař
sekretář VčO ČJF

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski