Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Lipovské dětské hry v termínu 1.10.2016 Lipovka (Rychnov nad Kněžnou)

2016-09-26 // níže naleznete pozvánku a od JK Isabel a více informací ...

Pořadatel: JK a Spolek Isabel, z.s.                                                  
Datum konání: 1.10.2016
Místo konání: Lipovka ( Rychnov nad Kněžnou)   
Discipliny: Jezdecké hry pro děti, parkury i pro dospělé
 
5. Lipovské dětské hry
 
Rozpis:
1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel: JK a Spolek Isabel
1.2. Datum konání: 1.10.2016
1.3. Místo konání: Lipovka (areál bývalého JZD)
1.4. Kolbiště: Pískové
1.5. Opracoviště: Travnaté, Hala (pískové)
1.6. Hlasatel, rozhodčí: Adéla Myšková
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.
 
2.2. Soutěže:
2.2.1. Soutěž č.1 Jízda zručnosti s vodičem 
7 - 10 úkolů prověřující dovednost dvojice
Pouze pro dvojice s vodičem
Startovné: 100,- Kč
2.2.2. Soutěž č.2 Jízda zručnosti bez vodiče
6 - 7 úkolů prověřující obratnost dvojice + 4 malé překážky
Pouze pro dvojice bez vodiče
Startovné: 100,- Kč
2.2.3. Soutěž č.3 Parkur 40 cm  - Cena Firmy Zooprodukt Týniště nad Orlicí
8 překážek 40 cm, možné i s vodičem
Startovné: 150,- Kč
2.2.4. Soutěž č.4 Parkur 50 cm - Memoriál pana Kršky (Empír)
8 – 10 překážek do 50 cm, možné i s vodičem
Startovné: 150,- Kč
2.2.5. Soutěž č.5 Parkur 60 cm
8 – 10 překážek do 60 cm
Startovné: 150,- Kč
2.2.6. Soutěž č.6 Parkur 70 cm
8 – 10 překážek do 70 cm
Startovné: 150,- Kč
2.2.7. Soutěž č.7 Parkur 80 cm
8 – 10 překážek do 80 cm
Startovné: 150,- Kč
 
Ceny: na 1. - 3. místě věcné ceny, floty pro všechny umístěné v soutěži 1. a 2 . a v ostatních do 6. místa
3. Časový rozvrh:
Prezentace 8.00 - 9.00 hod. lze i telefonicky na 604/610062
Zahájení soutěže č. 1 bude v 10.00 hod. následně proběhnou soutěže 2, 3, 4, 5, 6
4. Všeobecné údaje: 4.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na e-mail: drabkova.adela@seznam.cz PROSÍME O ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 29.9.2016. Konečné přihlášky při prezentaci.
KAŽDÁ SOUTĚŽ SE BUDE KONAT PŘI POČTU 5 TI A VÍCE ÚČASTNÍKŮ.
Parkurové soutěže otevřeny i pro dospělé.
5. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu koní na rok 2016 – PLATNÉ KRVE / NE STARŠÍ 6TI MĚSÍCŮ/
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
Za JK a Spolek  Isabel vás srdečně zve Adéla Myšková

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski