Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Prezentace JIS (Jezdecký informační systém) na konferenci Vč oblasti

2016-10-02 // Vpravdě revoluční změna v evidenci nás čeká v příštím roce. OV se podařilo domluvit prezentaci JIS se kterým bude KAŽDÝ subjekt ČJF pracovat. Více informací naleznete níže ...

Počátkem roku 2017 bude spuštěn do ostrého provozu Jezdecký informační systém (JIS), který zásadním způsobem změní procesy registrace členů, koní, vydávání sportovních licencí, evidenci vzdělávání funkcionářů i přípravu sportovního kalendáře a výsledkový servis - dotkne se tedy téměř všech základních oblastí fungování ČJF.

Mezi nejzásadnější změny, které se přímo dotknou každého člena patří:

 • budou přečíslovány všechny licence (subjekty, jezdci, koně), jejichž číselné řady se v mnoha oblastech blíží bodu vyčerpání
 • správa členů a koní přejde z rukou oblastních sekretářů přímo k zástupcům subjektů, čímž se značně zrychlí celý a zjednoduší registrační proces
 • přestanou existovat lepící licenční známky rozesílané poštou od oblastních sekretářů
 • otevřená zůstává otázka, zda je nutné vydávat papírové členské kartičky a licence, když FEI je již řadu let nemá a nikomu nechybí a k fyzickým kontrolám na národních závodech též řadu let již nedochází
 • je kompletně přepracovaný sportovní kalendář
 • při přípravě sportovního kalendáře uvidí pořadatelé naplánované závody napříč všemi oblastmi i disciplínami, což může zásadně omezit konflikty termínů u méně vzdálených pořadatelů
 • díky modernímu způsobu ukládání dat vzniknou další možnosti pro rozšiřování systému, automatickou tvorbu žebříčků a mnoho dalšího
 • zaintegruje se přihlašovací systém
 • otevře se cesta pro vytvoření mobilní aplikace ČJF

Vzhledem k tomu, že se rychle blíží čas spuštění pilotního provozu (listopad 2016), který již bude povinný pro sekretariát a oblastní sekretáře a dobrovolný pro zájemce o testování z řad subjektů, je nejvyšší čas tento nový systém veřejně představit. Jako optimální varianta se jeví využít k představení některé Oblastní konference, na kterých budou přítomni zástupci subjektů, kteří budou aktivními uživateli JISu. Bohužel není v našich silách navštívit všechny oblastní konference a to především z toho důvodu, že v jeden termín proběhnou Konference na několika místech najednou.

Zatím je prezentace domluvena na těchto oblastech:

 • 4.10.2016 - Severní Morava - veřejná premiéra JISu - Konference začíná od 16,30h klubovně TJ Slovan Frenštát p. R
 • 5.10.2016 - Východní Čechy - Konference začíná od 17,00 hodin v restauraci Penzionu Kolesa v Kolesách
 • 17.10.2016 - Střední Čechy - Konference začíná od 16:00h v aule Spartakiádního stadionu v Praze na Strahově
 • 19.10.2016 - Praha - Konference začíná od 18:00h v aule spartakiádního stadionu na Strahově
 • 21.10.2016 - Západní Čechy - Konference začíná od 18.00h v restauraci SPARTA na Sulkově
 • 26.10.2016 - Jižní Čechy - Konference začínáod 18.00h na adrese Kněžská 11, České Budějovice, I. poschodí (Dům zahrádkářů)

 

Na těchto Konferencích proběhne cca 30ti minutová prezentace s praktickými ukázkami JISu a dále pak v průběhu prosince budou probíhat podrobnější školení uživatelů na několika místech ČR.

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski