Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Vzpomínku na pana Ottu Kmocha

2016-10-11 // tak jak ji zaznamenal pan Zdeněk Rajmont, naleznete níže ...

 Den před VP zemřel Otta Kmoch.Jeho otec zakoupil pro svého syna Klisnu jménem Divoká. Životu nebezpečná klisna prošla v rukou několika majitelů.Otta šetrným zacházením vrátil klisně důvěru v lidi a postupně ji dokázal připravit pro skokové soutěž a na konec i pro  VP Jako sedmnáctiletý startoval v roce 1949 Startovní listina tehdy obsahoval 18 jmén a 8 jezdců mělo před svým jménem zkratku důstojnické hodnosti.Čtvrté místo bylo největším převapením dostihového odpolednePozději statoval s touto klisnou ještě v roce 1950 a čtvrté místo potvrdilo že její výsledek v předchozí roce nebyl náhodný.Otta startoval ještě v r.1951,v poli 16 koní došel jako sedmý. Krásná je fotografie, jak překonává Taxis v klasickém skovém stylu.I jako osmdesátník sedával na koně u P.Duška,nebo JZďárka.Dnes už jezdí i jeho pravnučka a její dědeček se po 45 letech vrátil opět do sedla.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski