Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Možnost čerpání dotací – Magistrát Města Pardubice

2016-10-21 // Náklady na nákup a opravy sportovního vybavení a pomůcek. Do výše 25.000 Kč. Příjem žádostí : 21.-27.10.2016 do 12.00 hod. Ždatatelé : Kluby nebo TJ, kteří se aktivně podílely na organizaci stěžejních akcí města Pardubice v roce 2016

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski