Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

!!!!! Důležité upozornění !!!!!

2017-01-04 // Od 1.1.2017 nemají oblasti samostatný účet. Všechny platby, které nebudou generovány přes JIS budou probíhat na účet ČJF 1732702504 / 0600. Platby generované JISem pak na 4800048000 / 2010. Variabilní symbol obdržíte buď z JISu nebo ze sekretariátu ČJF.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski