Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Pozvánku na schůzku reprezentantů v drezuře

2017-01-11 // naleznete níže ...

  ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE , drezurní komise
 Zátopkova 100/2, 160 17 PRAHA 6 - Strahov
 IČO 48549886         číslo účtu: 1732702504/0600
 
 
 
 
Pozvánka na schůzku representantů
 
ČJF pořádá schůzku representantů v drezuře za účelem plánu zahr. výjezdů v roce 2017, ujasnění podmínek financování representačních výjezdů pro rok 2017 a podmínek zařazení do reprezentace.
 
Datum : 17. ledna v 14.00 hod v zasedací místnosti č. 209
Místo: sídlo čjf , Zátopkova 100/2, Strahov, Praha 6
Přítomni :   za Drezurní komisi – Ing Renata Habásková
                    Za VV – Ing Eva Pařenicová – vícepresidentka pro ekonomiku
-          Bohumil Rejnek   - vícepresident pro sport
Žádáme representanty:
-           Přineste s sebou plán vašich zahr. výjezdů pro rok 2017 nebo ho předem zašlete na email. Renata.habaskova@jkronex.cz.
-          Ujasněte si jestli se hodláte ucházet o účast na Mistrovství Evropy a kde chcete splnit kvalifikační podmínky
Ti, kteří chtějí požádat o zařazení do representace – zašlete přihlášku se jménem jezdce, kategorií (senior, junior…) , koně s kterým chcete representovat, doloženou splněnou kvalifikaci nebo kde hodláte kvalifikaci splnit. Pro juniory a děti se na místě domluvíme při kterém termínu SCM bude možné kvalifikaci potvrdit.
 
Na základě výsledků dosažených v roce 2016 mají kvalifikaci splněnou v kategorii senioři:
Kateřina Cox
Barbora Dvorníková
Tereza Hábová
Michal Knoflíček
Barbora Marešová
Adéla Neumannová
Pavla Rubíčková
Fabrizio Sigismondi
Hana Vašáryová
 
Na základě výsledků dosažených v roce 2016 mají kvalifikaci splněnou v kategorii děti, junioři a mladí jezdci:
Tereza Čechurová
Alexandra Hanáčková
Aneta Havlíčková
Anna Hrudková
Eliška Skřivanová
Eva Vaříková

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski