Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Pár slov k základnímu vzdělávání jezdce od Jana Tvarůžka

2017-01-20 // naleznete níže ...

Pár slov k základnímu vzdělávání jezdce
 
         Chci vám některým připomenout, jak lehce můžeme využít základních znalostí a poznatků z etologie koní v počátečním výcviku. Chci též informovat a motivovat začínající jezdce k jejich všeobecnému vzdělávání a spřádat nitky.
         Ve volné přírodě se koně dorozumívají postojem, výrazem obličejové části hlavy, pohybem těla, uší a vzájemným dotykem.
        Je dobré znát, procvičit pod dozorem a umět základy komunikace člověka ze země. Dotyky rukou, hlasem a jemným tlakem (impulsy) provádět stanovené pohyby a obraty. Hra našeho těla, paží, tušírky a všechny naše pomůcky musí být jednoduché, vždy pro daný úkon naprosto stejné a precizní. Máme mnoho špatných zafixovaných dlouhých pomůcek. Na poloviční zádrži je nejpodstatnější okamžité uvolnění – pozvat rukou do prázdna. Jen tak budou pomůcky pro koně jasně čitelné, srozumitelné a může na ně dát správnou odpověď.
Stáváme se důvěryhodným partnerem s přirozeným respektem a tím získáváme možnost jej kontrolovat v jeho pohybu a lehce ovládat.
         Jakákoli práce má být vždy klidná, promyšlená a má motivovat koně k maximálnímu soustředění. Při sebemenší snaze o vyhovění okamžitě krátce a jemně pochválit. Čeká na to.
         Ve výcviku spěchat pomalu, vracet se zpátky a tím utvrdit již poznané. Neprotahovat udidlo, poruchy přilnutí a taktu jsou často příčinou neklidných rukou.
         Dobře si sednout na sedací kosti, sedět v koni, ne na koni. Pobídnout vpřed nebo kroky stranou. Nedovolit vykročit bez hřbetu. Nějaký čas se nechat jen unášet, splynout s pohybem a číst. Hlídat jen aktivní pohyb vpřed. Pomůcky musí být pro daný úkon vždy stejné co do místa, času a intenzity. Nikdy nesmí působit proti sobě.
Dýchající jemně přiložené holeně, ne okopávající. Ty jdou často mimo rytmus, koně jen ruší a stávají se kontraproduktivní.
Ruka jemná, elastická, která jde v každém chodu a ruchu s koněm a propouští energii od zádě přes pružný hřbet a elastický krk.
         V každé lekci je potřeba střídat tlak pomůcek s jejich zjemněním a neopomínat dát koni prostor k protažení rámce. Tyto krátké pauzy umožňují se rychle učit, ne jen koni, ale i jezdci.
         Každý, kdo chce jezdit precizně, si musí dokázat vytvořit zázemí a celý tým.
         Díky za SCM (úkol mají nelehký a dlouhodobý). Snaží se hovořit stejnou řečí.
         Prioritou celé současné generace se musí stát Stylové ježdění.
         Sjednocení výukových programů a hlavní zodpovědnost za směr musí zajišťovat akreditovaná pracoviště vzdělávání a VV ČJF.
         Jezdit stylově není jen hezky sedět a nepřekážet koni v hubě a hřbetu. Ale také jezdit ve váze a ekonomicky. To znamená ideální cestou, pravidelným rytmem, a tím taky šetřit energii a zdraví koně.
 
Cílem je dobře ježděný spokojený kůň a spokojený jezdec - sportovec.
 
 
 
                                      Jan Tvarůžek

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski