Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Prosba - upozornění pro rozhodčí a stavitele

2017-01-31 // OV prosí rozhodčí a stavitele aby si na adrese https://www.jezdectvi.org/ v sekci Funkcionáři zkontrolovali úplnost svých kvalifikací (rozhodčí, národní rozhodčí, specializovaný rozhodčí, stavitel, národní stavitel). Pokud nebude vše v pořádku, obraťte se na sekretářku oblasti, zajistí nápravu. Při přenosu dat z Centrálu do JISu se nemuseli kvalifikace úplně korektně přenést.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski