Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Upozornění pro pořadatele závodů

2017-03-08 // OV upozorňuje na povinnost odesílat rozpisy ke schválení nejpozději 6 týdnů před datem konání závodu. Rozpisy posílejte v elektronické ( a editovatelné ) formě na adresu hupka@centrum.cz. Po vložení schváleného rozpisu do JISu si nezapomeňte nadefinovat soutěže a otevřít závod k přihlášení.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski